De Haagse gemeenteraad wil minder geheime stukken. Het college van burgemeester en wethouders moet niet zomaar informatie geheim verklaren, terwijl er soms al bekende stukken in staan. PvdA-raadslid Koen Baart kaartte de kwestie aan, omdat hij in een brief bijna geen vertrouwelijke informatie ontdekte.

Raadsleden krijgen regelmatig brieven van het college op een rood vel. Dat betekent dat de inhoud geheim moet blijven. Dat kan zijn omdat er gevoelige zaken in staan, bijvoorbeeld over personen of onderhandelingen van de gemeente met een partij. Baart kon in een van de rode brieven, over de onderdoorgang bij het Prins Clausplein, weinig vertrouwelijks ontdekken. “ Ik kan er niks geheims in vinden, of het moet een dispuut zijn tussen de aannemer en de gemeente, maar het genoemde bedrag van 4,7 miljoen euro is hetzelfde cijfer als in de jaarrekening staat”, opperde het raadslid. Hij diende een motie in om geheimhouding voortaan kritischer te bekijken. Veel van zijn collega’s prezen Baart om zijn alertheid en steunden zijn verzoek de brief te witten, oftewel openbaar te maken. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) wees de raad erop dat een overeenkomst van de hoogte van een bedrag nog niet hoeft te betekenen dat het om hetzelfde bedrag gaat. Onder druk van de raad zegde hij wel toe de brief opnieuw te sturen, waarbij hij het grootste gedeelte openbaar maakt. Twee passages moeten volgens hem wel vertrouwelijk blijven en zullen daarom niet op wit papier verschijnen, maar weer op een rood vel.

Burgemeester Jozias van Aartsen wees de raad erop dat de informatie van het college aan de raad zoveel mogelijk openbaar moet zijn en dat hij daarom bereid is de motie uit te voeren. Informatie als  over zaken van economisch belang, personen, opsporing van strafbare feiten, moet volgens hem wel vertrouwelijk blijven. Dat staat ook in de wet omschreven.

De raad stemde daarop unaniem voor de motie van Baart.