De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met het verwijderen van de halte Spui. Ondanks protesten van ondernemers en culturele instellingen en een amendement van de Haagse Stadspartij, ging een meerderheid akkoord met de verwijdering.

Saskia Kriekhaus, directeur van de Anton Philipszaal en het Lucent Danstheater, was één van de insprekers aan het begin van de raadsvergadering. Zij is bang dat er minder bezoekers komen als de halte verdwijnt. Ook ondernemers uit de buurt zijn bang voor verlies aan bezoekers, bijvoorbeeld in Chinatown. Volgens wethouder Peter Smit (Verkeer, Binckhorst en Milieu)  wordt de doorstroming beter als de halte verdwijnt. Bovendien verandert het gebied dusdanig, dat de looproute van het station naar de culturele instellingen aan het Spuiplein een stuk aantrekkelijker wordt. Een tramhalte zou eerder een barrière zijn.

Verder reizen
De oppositie was het niet met hem eens. De SP wees op de 9000 bezoekers aan de halte per dag, de Haagse Stadspartij wees net als de insprekers op de minder valide bezoekers die dan verder moeten reizen om bij het Spuiplein te komen, volgens het CDA roept de sluiting veel emoties op.
De coalitie steunde de wethouder volledig in het besluit. Volgens de VVD komt de boulevard Spui Hofweg nu dichterbij. PvdA’ er Koen Baart wees op de alternatieve haltes Bierkade, Kalvermarkt en Centrum die ook op loopafstand zijn. GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening verweet de oppositie dat ze de situatie problematiseren. “We doen alsof het gebied verloederd, maar het is alleen iets langer lopen”. Zij vindt het een kans voor mooiere wandelroutes in de stad. Het voorontwerp voor de herinrichting van het Spui, inclusief het verdwijnen van de halte, werd door een raadsmeerderheid aangenomen.