Een proef met acht speciale leerplichtambtenaren in Escamp en Centrum leidt tot de helft minder straffen voor schoolverzuim. Het aantal meldingen van schoolverzuim is vorig schooljaar wel gestegen, maar dat komt omdat nu ook licht schoolverzuim in beeld komt.

Dat blijkt uit het jaarverslag leerplicht van de gemeente Den Haag. Scholen en de leerplichtambtenaren werken beter samen. Daarnaast zijn er acht preventieve leerplichtambtenaren ingezet. Zij onderhouden contacten met de scholen en gaan bij leerplichtige leerlingen op bezoek als zij te lang afwezig zijn bij de lessen. In Centrum en Escamp werd anderhalf keer meer verzuimd dan in andere wijken. Vorig jaar is die achterstand door de inzet van de preventieve leerplichtambtenaren en een betere verzuimregistratie weggewerkt.

“Het gaat hier om de persoonlijke aanpak. Het schoolverzuim in de krachtwijken was anderhalf keer zo groot als in de andere wijken. In een jaar hebben we dat teruggedrongen tot het Haags gemiddelde van 7,5 %”, zegt onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66). De acht speciale leerplichtambtenaren werken op vier scholen voor voortgezet onderwijs en twintig voor basisonderwijs en kosten ongeveer een miljoen euro. Een deel van dat geld komt van het rijk waarmee de gemeente afspraken heeft gemaakt over het schoolverzuim. Die afspraken lopen eind volgend jaar af. “Ik heb er goede hoop op dat die afspraken daarna worden doorgezet, want het kabinet vindt tegengaan van schoolverzuim ook belangrijk en hier in Den Haag werkt deze aanpak”, aldus de wethouder. De gemeente trekt van 2012 tot en met 2014 in ieder geval jaarlijks € 500.000,- uit voor deze aanpak.

Preventief leerplichtambtenaar Michelle Phillipsen voert gesprekken met de school en met leerlingen die lessen missen. Zij legt ook huisbezoeken af. “Thuis leer je meer over de situatie en mogelijke achterliggende oorzaken van het verzuim. Zo had ik iemand wiens vader was overleden. Hij had al veel lessen gemist, ongeveer twaalf uur in een week. Hem heb ik weer op school gekregen”, aldus Phillipsen. Volgens haar weten leerlingen vaak niet dat zij een taakstraf of boete kunnen krijgen als zij de leerplicht ontduiken. Soms wordt ze door wanhopige ouders ingezet om leerlingen uit bed te praten. “We slaan ze er niet uit”, aldus Phillipsen.

Elske Mennema is leerplichtambtenaar. “Mijn werk is zodanig veranderd dat ik minder mensen zie en dat ze nu beter op de hoogte zijn van de consequenties van hun verzuim. Daar kan ik op voortborduren”. Ook merkt de afdeling Leerplicht van de gemeente dat mentoren nu vaak eerder bellen met de leerlingen als zij een les missen. “Die persoonlijke aandacht, werkt ook. Je laat een leerling merken dat hij er toe doet en daardoor komt hij ook eerder terug naar school”.