De coalitiepartijen vergaten afgelopen raadsvergadering tegen een voorstel van de PVV te stemmen. Dat leidde tot gezwaai met het Reglement van Orde, gedoe en uiteindelijk het opstappen van de voltallige oppositie bij het herstel van deze fout.

De coalitie stemde door te blijven zitten tijdens de stemming voor een voorstel van de PVV voor het in stand houden van twee stadsboerderijen en twee stadstuinen ten koste van geld uit het Olympisch fonds. De commotie ontstond pas toen de voorzitter de stemming over het volgende amendement aankondigde. De uitslag was al afgeroepen en volgens het Reglement van Orde van de raad is gestemd dan gestemd. Herstemming was niet meer mogelijk, evenmin als het intrekken van het voorstel.

Toen de VVD aankondigde de fout nog staande de vergadering te willen herstellen, ontstond een fel debat met de PVV die het Reglement van Orde nogmaals aanhaalde en erop wees dat een initiatiefvoorstel pas de vergadering erna kan worden ingediend. Bovendien zou de agenda van de raad niet tijdens de vergadering mogen worden aangepast. Andere oppositiepartijen riepen de coalitie op de fout tijdens de volgende vergadering te herstellen. “Dat was voor ons geen optie. De wethouder had al aangegeven dat de stadsboerderijen dan een jaar verder konden en dat hij het niet juist vond de dekking uit het Olympisch fonds te halen. Daar waren wij het mee eens”, zegt plaatsvervangend fractievoorzitter van de VVD, Arjen Lakerveld die het raadsvoorstel indiende om de stemming terug te draaien. De fractievoorzitter, Boudewijn Revis, die ziek thuis zat laat weten dat deze menselijke fout hem ook had kunnen overkomen.

Niet sjiek

De oppositie vond het niet sjiek dat de coalitie het voorstel direct wilde terugdraaien. De PVV stapte meteen op na de aankondiging van het reparatievoorstel en de rest van de oppositie volgde na enkele schorsingen bij het indienen van het voorstel. “Een half A4’tje om de stemming terug te draaien vonden wij nogal gekunsteld. Het was sjieker geweest om het volgende week te behandelen. Volgens mij was de coalitie bang dat de PVV hiermee een feestje zou vieren”, zegt David Rietveld, raadslid van GroenLinks en lid van het presidium, het dagelijks bestuur van de gemeenteraad.  Volgens hem zal hier in het presidium nog wel over worden gesproken, maar zal het geen consequenties hebben. “We gaan zeker herstemmingen niet mogelijk maken, maar ik denk wel dat iedereen bij volgende stemmingen alerter is”.

Lakerveld ontkent dat het voorstel direct is teruggedraaid om het PVV-feestje te temperen. “Hier was geen meerderheid voor en dan zouden de mensen onnodig in onzekerheid hebben gezeten. Wij vonden het daarom sjieker om deze fout direct te herstellen”. Hij wijt de fout aan de snelheid van de stemmingen en rumoer in de zaal. Over het opstappen van de coalitie zegt hij: “Het was mijn keuze niet geweest. Het voorstel in stand laten had onrust gegeven en dat is ook niet sjiek”.

Regels

Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gebeurt dit vast vaker, al zijn er geen voorbeelden bekend. Een apart raadsvoorstel was de enige manier om de stemmingen ongedaan te maken. Bij stemmingen telt alleen rechtsgeldigheid en die was hier niet in het geding. De PVV vroeg zich ook nog openlijk af of een voorstel aan de vergadering mag worden toegevoegd, omdat de agenda aan het begin ervan is vastgesteld. Volgens de VNG mag dat, als een meerderheid van de raad akkoord was, zoals in dit geval.