Een merendeel van de Haagse gemeenteraad is voor het verbieden van honden rondom de oude eiken in de Bosjes van Poot. De Partij voor de Dieren vindt de schade van hondenpoep en hondenplas aan de bomen onvoldoende aangetoond en wil af van het verbod. De partij beticht het college van winstbejag.

Het college wil een gebied in de bosjes van 12.500 m2 met oude eiken verbieden voor honden. De poep en plas van de dieren zouden deze eikenstoven bedreigen. Bovendien zou de honingzwam goed gedijen op de uitwerpselen. Die zwam kan de eiken aantasten.

Marieke de Groot van de Partij voor de Dieren ziet in recente rapporten geen directe bedreiging voor vitaliteit van de bomen. Zij pleitte voor intrekking van het hondenverbod in het gebied met de oude eiken. De Groot vermoedt dat het verbod een geldkwestie is, omdat de provincie subsidie uitkeert in het kader van de Natura2000-regeling voor natuurbeheer. De Groot wil ook meer gebieden waar honden wel los mogen lopen. “Honden en natuur bijten elkaar niet”.

Zuurgraad
De Partij voor de Dieren kreeg steun van de SP en PVV. Raadslid Daniëlle de Winter (PVV) vermoedt ook dat de wethouder aast op geld. “Met deze tupperwaretitel van Natura2000-gebied krijgt hij subsidie van de provincie. De PVV vindt het daarbij waanzin dat de gemeente beleid baseert op de zuurgraad van urine”, aldus De Winter.

De coalitiepartijen PvdA, VVD, D66 en CDA, vinden dat vijf procent van de Bosjes van Poot best verboden mag zijn voor mens en hond. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij was daarmee deels eens. “We moeten af van restrictieve beleid, maar niet in gebied dat bescherming verdient”.

Waarschuwing
Wethouder Sander Dekker (Financiën en Stadsbeheer) waarschuwde de raad dat het terugdraaien van het besluit gevolgen kan hebben. “Ik sluit niet uit dat provincie dan op zijn strepen gaat staan en meer wil afsluiten als Natura2000-gebied”. Hij vindt ook de suggestie dat er veel ruimte voor compensatie is voorbarig. “Je moet altijd rekening houden met de verkeersveiligheid, fietspaden, speelplekken voor kinderen. We kijken dit najaar bij de evaluatie van het hondenbeleid of er meer ruimte is voor de dieren. Verzachtende factor is wel dat de stranden weer open zijn voor honden. Dat geeft ook ruimte”, aldus Dekker.