Huis voor democratie en rechtstaat verandert van naam. Vanaf 15 september voeren het Instituut voor Publiek en Politiek  (IPP),  De Haagse Tribune en het Bezoekerscentrum Binnenhof samen de naam ProDemos, Huis voor democratie en rechtsstaat.

Huis voor democratie en rechtsstaat wordt daarmee een ondertitel. De officiële opening van het instituut is op 15 september, tijdens de Internationale Dag van de Democratie. Dit wordt gevierd met een democratiedebat, het uitreiken van Democracy Ribbons aan personen die zich verdienstelijk hebben gemaakt  voor de democratie door voorzitter van de raad van toezicht Wim Deetman en een openingswoord van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken).

ProDemos is een landelijke, niet partijgebonden organisatie die mensen informeert over en betrekt bij de democratie en de rechtsstaat. Dat gebeurt op tal van manieren: debatten, simulaties, cursussen, rondleidingen en exposities. Doelgroepen zijn scholieren, studenten, docenten, leden van politieke organisaties, algemeen geïnteresseerden, toeristen en inburgeraars. ProDemos houdt kantoor aan de Hofweg.