Ibo Gülsen is deze week in de fractievergadering van de VVD unaniem gekozen tot nieuwe fractievoorzitter. De functie is vacant omdat Boudewijn Revis deze week Sander Dekker opvolgde als wethouder van Financiën.

Gülsen was van maart 2006 tot maart 2010 voor de VVD lid van de Haagse gemeenteraad. In september 2010 is hij opnieuw beëdigd als raadslid. Hij was penningmeester van de fractie. Daarnaast heeft hij zijn eigen bedrijf op het gebied van marketing en Public Relations.

“Ik vind het een hele mooie baan omdat ik mijn bijdrage kan leveren aan het vertolken van het VVD-geluid in de stad. Het voordeel van mijn eigen bedrijf ernaast is dat ik flexibeler ben in het verdelen van mijn tijd. Verder zet ik de traditie van mijn voorgangers voort in het laten horen van een constructief doch kritisch geluid in de raad”, aldus Gülsen.

Hij geeft toe dat het wel hectisch is om fractievoorzitter te worden in de week van de begrotingsbehandeling in de Haagse raad. Hij heeft veel overleg met collega-raadsleden over op handen zijnde moties. De nieuwe wethouder Financiën Revis zal de begroting niet door de raad kunnen loodsen, omdat die pas deze week wordt beëdigd in de Haagse raad. Eén van de andere wethouders zal die taak op zich nemen. Sander Dekker is immers na zijn beëdiging als staatssecretaris van Onderwijs in het kabinet Rutte-2 geen wethouder meer en zal dus ook zijn begroting niet meer verdedigen.