De plannen van minister Ivo Opstelten van Veiligheid hebben ingrijpende gevolgen voor de politie-inzet van de regio Haaglanden. Dat schrijft burgemeester Jozias van Aartsen aan de gemeenteraad. Hij kan de gevolgen nog niet helemaal overzien, maar de politie zal zich vooral moeten richten op zaken die er ‘toe doen’.

De burgemeester kan nog niet zeggen welke gevolgen de huidige korting op personeel heeft voor de aanpak van overvallen en straatroof die vorige week is gepresenteerd. Bovendien moet het kabinetsvoorstel nog door de Tweede Kamer worden goedgekeurd.

De politie Haaglanden verliest 200 fte en moet volgens het kabinetsplan van 4570 voltijdsbanen (fte) aan politieagenten in 2010 krimpen naar 4370 in 2015. Van Aartsen ervaart dit als ‘buitengewoon teleurstellend’ en ‘kan deze niet rijmen met het niveau van veiligheidszorg dat voor een regio als Haaglanden noodzakelijk is’, schrijft hij aan de gemeenteraad. Aanvankelijk zag het er volgens de burgemeester nog slechter uit met een korting van 400 fte, maar de minister toonde zich ontvankelijk voor de argumenten van Van Aartsen die zo’n teruggang onacceptabel vindt.

In Haaglanden is altijd zuinig omgegaan met geld en met personeel. Het streven was extra blauw op straat en een deel daarvan werd betaald uit het eigen vermogen van de politie Haaglanden dat is ontstaan door zorgvuldig financieel beheer. Vorige kabinetten stonden deze constructie toe, als er vanaf 2016 weer begrotingsevenwicht zou komen. “Het is teleurstellend dat de minister deze bewust ingezette koers doorkruist door niet langer alleen op budget, maar ook op feitelijke (operationele) sterkte te sturen, schrijft de burgemeester. De opdracht van de politie blijft de burger veiligheid en vertrouwen te bieden ‘ook in tijden van krimp”, aldus de burgemeester.

De gemeente krijgt voor taken die specifiek zijn voor Den Haag als bewaken, beveiligen en het begeleiden van demonstraties een aparte financiering van het Rijk en deze blijft buiten de beschouwing van de aangekondigde bezuinigingen op de politie.