Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) vraagt alle Haagse theaters hun theatertechnische installaties te onderzoeken. Aanleiding waren problemen bij Theater aan het Spui.

De inspectie van bouwtoezicht heeft op 13 augustus de deuren van het theater gesloten voor bezoek. Een medewerker had problemen ontdekt aan de theatertechnische installatie. Dat i9s de loopbrug waar de lampen aan hangen. De problemen zijn nu opgelost met metalen verstevingen, precies op tijd voor het nieuwe theaterseizoen.  De wethouder heeft nu alle theaters gevraagd hun installaties te onderzoeken.

Voor de zestien theaters  waarvan de gebouwen eigendom zijn van de gemeente, zoals Korzo,  Pierrot en de Anton Philipszaal, worden periodieke inspecties naar theatertechnische constructies voortaan opgenomen in de meerjaren onderhoudsplannen.