Commissaris van de koningin Jan Franssen is vanmiddag niet bij de installatie van de nieuwe Haagse burgemeester Jozias van Aartsen. Hij heeft de nieuwe eerste burger gisteren in het provinciehuis al beëdigd tot groot verdriet van de gemeenteraad.

Franssen negeert daarmee namelijk een motie van de Tweede Kamer om burgemeesters voortaan in het openbaar te beëdigen. Vicevoorzitter van de Haagse gemeenteraad Koen Baart (PvdA) heeft Franssen enkele brieven geschreven en geprobeerd te bellen. “Het presidium heeft Franssen vier weken geleden gewezen op de motie van CDA-Tweede Kamerlid Jan Schinkelshoek, die beëdiging in de gemeenteraad vraagt. Hij gaf als antwoord dat hij vooruitlopend op de gewijzigde ambtsinstructie niet van zins was dat te doen. Toen heb ik hem gebeld. Ik kreeg hem niet te spreken en kwam niet verder dan zijn kabinetchef”, aldus een teleurgestelde Baart.

Franssen zegt niet meer over de kwestie te willen spreken. Hij vindt dat de media als een gek op dit onderwerp is gestort en dat het daardoor is opgeblazen. In het weekblad Binnenlands Bestuur reageert hij wel en zegt hij over deze opmerking van Baart: “Ik heb een briefwisseling met hem gehad. De zaak is helder en het heeft dan geen zin om nog via een telefoontje te blijven drammen. Ik was ook een week op vakantie was en in het buitenland voor het Inter Provinciaal Overleg, dus lastig bereikbaar”.

In de Haagse raad heeft deze houding de commissaris van de koningin al de bijnaam keizer opgeleverd. Franssen betichtte een half jaar geleden zelf de raad op zoek te zijn naar een soort keizer als nieuwe burgemeester. “Daar kan ik niet van wakker liggen”, zegt Franssen in het weekblad.

De weigering van Franssen om nu al gehoor te geven aan de motie Schinkelshoek heeft ziet hij als een vorm van zorgvuldig besturen, zegt hij in Binnenlands Bestuur. Hij wil eerst met de burgemeesters in Zuid-Holland praten en daarna zal hij waarschijnlijk wel burgemeesters in het openbaar beëdigen net als veel van zijn collega’s al doen. Voor de nieuwe Haagse burgemeester Van Aartsen komt dat overleg te laat: hij is gisteren op het provinciehuis beëdigd.

In de buitengewone vergadering van de gemeenteraad rest vanmiddag het overdragen van de ambtsketen door locoburgemeester Jetta Klijnsma aan Van Aartsen. Baart zal hem de voorzittershamer van de raad overhandigen. Volgens Baart is Franssen daarbij wel uitgenodigd, maar hij weet niet of die komt. Franssen zegt niet te gaan, omdat hij nooit bij een installatie of afscheid van een burgemeester is.