Oud-commissaris van de koningin van Gelderland, Jan Kamminga, gaat hoog overleg voeren met eigenaren van winkelpanden over wonen boven winkels in binnensteden. De bewoning moet binnensteden diverser en leefbaarder maken.

De etages boven winkels kunnen niet zomaar worden bewoond. Van veel van deze bovenwoningen is de toegang verdwenen, ten behoeve van de oppervlakte van de winkel eronder. Winkeliers zijn bovendien bang dat zij klachten van mogelijke bewoners krijgen over de bevoorrading van de winkels. De eigenaren van de panden zijn een relatief kleine groep beleggers, waar Kamminga nu mee gaat praten.

Het initiatief voor het overleg komt van de Vereniging Wonen boven winkels Nederland. Daarin zitten onder meer wethouders en corporatiedirecteuren. De vereniging ziet graag een fonds komen voor investeringen om de bewoning mogelijk te maken en denkt dat daardoor ongeveer 80.000 woningen in binnensteden kunnen ontstaan. Een aantal gemeenten is al actief in het bevorderen van woningen boven winkelpanden en hun inzet is volgens de vereniging onontbeerlijk.

Volgens Frans Steffens, adviseur van de vereniging en directeur van projectbureau AcquiReal, zou een fonds met leningen tegen lage rente een oplossing zijn. De vereniging praat daarover met de provincies Limburg en Gelderland en heeft contacten met nog vier provincies. Minister Ella Vogelaar (Wonen, Wijken en Integratie) steunt de komst van een fonds, maar geeft aan dat de partijen dat zelf moeten regelen. Naast de vereniging, gemeenten en provincies zijn corporaties betrokken voor de verbouwing en het beheer van de panden.