Wethouder Peter Smit (verkeer, VVD) heeft een plan gepresenteerd om de monumentale kastanjebomen aan de Koninginnegracht te behouden. Eerder leek de raad op kap af te stevenen, omdat behoud van de bomen te duur was. Nu wil Smit de Koninginnegracht herinrichten voor € 3 miljoen en 78 parkeerplaatsen inleveren om de kastanjes te redden.

Aanpassing van de Koninginnegracht is nodig omdat de tramsporen aan vervanging toe zijn. Volgens Smit ‘zakt het materieel binnenkort door de hoeven’. Enkele raadsleden hadden Smit tijdens de commissievergadering gevraagd nog een laatste poging te doen om de bomen toch te behouden. Zijn eerste idee voor behoud, een bomenviaduct van € 6 miljoen, vond de raad te duur. De raad moet deze week beslissen, omdat de schop voor 2013 de grond in moet om rijkssubsidie voor het verbeteren van tramlijn 9 te krijgen. Smit liet zich inspireren door het idee van buurtbewoner Chris Schram van de Willemsvaart.

Het plan is nu om de nieuwe bredere tramsporen te verleggen richting de huizen. Dat betekent dat 78 parkeerplekken aan de kant van de bomen op de Koninginnegracht moeten verdwijnen. “We hebben vorige week donderdag en vrijdag gemeten. Op de drukste periode, donderdagochtend tien uur,  waren er 157 parkeerplaatsen bezet. Er blijven na de voorgestelde herinrichting 173 plekken over, het kan het hebben”, aldus Smit. De parkeerplaatsen moeten wijken omdat de boomwortels ook bij bredere tramsporen genoeg ruimte moeten hebben.

“In mijn plan hadden veel minder parkeerplaatsen hoeven verdwijnen. Ik weet niet waarom het is aangepast, maar ik ben superblij dat de bomen worden gered. De bomen stammen uit 1948 en hebben al heel wat stormen doorstaan, ook die van laatst”, reageert Schram. Een alternatief heeft hij nog wel: “De parkeerplaats hier bij het oude gebouw van Nationale Nederlanden staat nog leeg”. Dat de platanen plaatsmaken voor nieuwe kleinere bomen vindt hij jammer. “Maar ze schijnen meer ruimte nodig te hebben en zijn bovendien een stuk jonger, van 1978”.

De wethouder voorkomt met dit plan eindeloze procedures tegen de kapvergunningen. Een van de mensen die daarmee dreigde, is Frits Prillevitz, voorzitter van AVN, Algemene Vereniging voor Natuurbescherming voor ’s Gravenhage en omstreken, tevens woordvoerder namens Vrienden van Den Haag, en bewonersvereniging Archipel Willemspark. “Dit is geweldig na de inspanning van de klankbordgroep, maar het moet nog door de raad, dus we zijn er nog niet”, zegt Prillevitz.

Voorvechter van het behoud van de bomen in de raad, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij is blij dat de wethouder de handschoen heeft opgepakt. “Ik was er vanaf het begin al van overtuigd dat andere alternatieven mogelijk waren. En € 3 miljoen is wel het minste wat je moet overhebben voor die bomen. Ze staan er nog een tijd, maar ook voor daarna is er op die plek ruimte voor de bomen”. Volgens kenners kunnen de kastanjes 150 jaar oud worden, dus dat betekent dat ze nog 85 jaar kunnen blijven staan.

PvdA-fractievoorzitter Jeltje van Nieuwenhoven is ook enthousiast over het plan. “Ik heb er in de commissie bij de wethouder op aangedrongen nog eens te kijken naar de ideeën die nog niet waren onderzocht en dit is natuurlijk een hele mooie uitkomst”. D66 steunde het verzoek van de PvdA voor meer onderzoek en is content met het plan en vindt de herinrichting met behoud van de bomen het geld waard. VVD’er Arjen Lakerveld staat in principe positief over het plan, maar wil wel een compensatie van de 78 parkeerplaatsen. “In Den Haag is per saldo een tekort aan parkeerplaatsen. In beginsel moeten deze worden gecompenseerd. Waar dat moet, is aan de wethouder. Als een boom verdwijnt wordt die ook gecompenseerd en zo willen wij dat ook voor deze parkeerplaatsen”. De raad neemt deze week een besluit.