Wethouder Jetta Klijnsma (Cultuur en Financien) moest tijdens de raadsvergadering door het stof. De gemeenteraad voelde zich geschoffeerd en niet serieus genomen. Het blijkt dat het college van burgemeester en wethouders half december heeft besloten dat het Rode Kruis Prinsegracht 8 mag huren, terwijl Klijnsma tijdens de begrotingsbehandeling de raad een culturele bestemming had beloofd.

Tijdens een interpellatiedebat aangevraagd door de Haagse Stadspartij, kreeg Klijnsma van alle kanten de wind van voren. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt dat van de wethouder Cultuur verwacht mag worden dat zij de huidige gebruikers van het pand steunt, zeker met het oog op de strijd om de Culturele Hoofdstad van Europa in 2018. Nu hebben de kunstenaars, grafici, ontwerpers en andere gebruikers van het gebouw te horen gekregen dat ze snel moeten vertrekken. Het pand wordt namelijk eerst nog opgeknapt voordat het Rode Kruis er een “House of humanity” van gaat maken. Zweden kent al zo’n huis met informatie over mensenrechten en ruimte voor een tentoonstelling en bijvoorbeeld debatten. Wijsmuller noemde het een rare gang van zaken. Zeker ook, omdat onduidelijk was of er al vergunningen zijn afgegeven, terwijl de huidige gebruikers het pand wel voor juli moeten verlaten.

Informatieplicht

SP-raadslid Hiek van Driel wees de wethouder op haar informatieplicht aan de raad en wilde verder weten of de huidige gebruikers wel hulp krijgen bij het vinden van een nieuwe werkplek. Partijgenoot van Klijnsma, PvdA-raadslid Koen Baart, zei ook graag op de hoogte gehouden te zijn van het collegebesluit. Hij haalde de besluitenlijst van het college van 18 december 2007 erbij. Daar staat op dat het college een besluit heeft genomen over het House of Humanity, conform het voorstel van de wethouder Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie, Bert van Alphen, maar dat het besluit geheim is. Rob van de Laar (VVD) wilde weten of de wethouder bij de begrotingsbehandeling, toen zij haar toezegging deed over een culturele bestemming, al wist dat het Rode Kruis interesse had in het pand. GroenLinks-raadslid David Rietveld benadrukte dat de raad graag serieus genomen wil worden.

Volgens Klijnsma neemt zij de raad erg serieus en is pas korte tijd duidelijk dat het Rode Kruis daadwerkelijk in de Prinsegracht 8 een House of humanity wil vestigen. “Het pand staat al tijden leeg en er zijn vele opties geweest, ook op het gebied van cultuur. In december hebben we in het college gezegd dat als het Rode Kruis het huis rond kan krijgen, dat dat wel een interessante optie is. Dat was nog niet helder, het was een van de opties”, aldus Klijnsma.

De raad dwong de wethouder met een motie om snel openheid van zaken te geven en binnenkort een brief te sturen met de positie van de huidige gebruikers, de gesprekken die zijn gevoerd over de toekomst van Prinsegracht 8, de subsidie voor de verbouwing en het afserveren van het voorstel voor een permanente culturele invulling van het pand.