Wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie) wil dat de WW ook onder de hoede van de gemeente valt. Nu regelt uitkeringsinstantie UWV de uitkering, maar Kool vindt de grens kunstmatig en wil ervan af.

Dat zei hij tijdens de Werktop Haaglanden. “Ik wil de discussie juist nu aanzwengelen. Bij het UWV komt een extra bezuiniging van 160 miljoen euro. Ik hoef niet alle taken erbij, maar de WW wel, uiteraard met bijbehorend budget”. Kool noemt de huidige grens tussen de WW en de Wet Werk en Bijstand die onder de verantwoordelijkheid valt van de gemeente kunstmatig. “In beide gevallen gaat het om werklozen die op een of andere manier aan de slag moeten worden geholpen”.

De wethouder vindt dat minister Piet Hein Donner van Sociale Zaken, te gast op de Werktop, meer geld moet steken in re-integratie, waar nu juist een bezuiniging dreigt. Ook herhaalde hij zijn verzoek aan het kabinet om meer stageplaatsen te regelen, mede door de 5000 banen die in Den Haag verdwijnen door de krimpende rijksoverheid. Het college steekt zelf ook geld in stages en extra leerwerkplekken, respectievelijk €0,5 miljoen en €1 miljoen.

Jeugdwerkloosheid

Centraal tijdens de werktop stond de jeugdwerkloosheid. “De jeugdwerkloosheid is gestegen van 8,5 naar 11 procent. Jongeren hebben als eerste last van de crisis, vanwege gebrek aan werkervaring en flexibele contracten. Zij gaan langer studeren, maar doen ook steeds meer moeite voor werk of een stage om een sluitend cv te krijgen”, hield Donner de aanwezigen voor. Hij wees ook op het belang van het langer doorwerken door ouderen. “Niet alleen uit budgettair oogpunt, maar ook vanwege de vraag op de arbeidsmarkt”. Hij noemde het juist sociaal mensen langer te laten werken.

Greenports

Instellingen en hun werkprojecten konden zich presenteren op een kleine markt. Een van de aanwezigen was de Haagse Hogeschool afdeling Delft. Die biedt scholieren van de havo de mogelijkheid om te ruiken aan technisch onderwijs. “Een bedrijf heeft een vraag, bijvoorbeeld voor een kasdek dat meer licht doorlaat. Dat betekent namelijk een betere oogst. Wij geven een hbo’er de opdracht en de havist een deel ervan, bijvoorbeeld de berekening van de brekingsindex van licht bij verschillende soorten glas”, zegt Nico Persoon van de Haagse Hogeschool, afdeling Delft. Verschillende Haagse scholen doen mee, zoals het Segbroekcollege, Dalton en het Hofstadcollege.

ADO

Een ander in het oog springende kraam is die van ADO. “Wij zijn niet alleen van voetbal, maar willen sociaal maatschappelijk meedoen”, zegt Harm de Boer. De voetbalclub wil jongeren aan stages en werkplekken helpen. “We richten in een skybox een kantoor in, waar een ADO-voetballer, iemand van Ernst & Young, iemand van het Werkgeversservicepunt en  iemand uit het onderwijs advies kunnen geven. Het is wel ver weg, maar voor de jongeren ook leuk om even in het stadion te kijken”, aldus De Boer, oud-directeur a.i., maar nu vrijwilliger bij ADO.

Bundeling

De afgelopen week stond in het teken van werk. Naast de werktop is er een tweedaags Ondernemersplein met het thema ‘Lef’, vanwege de economische situatie. “Voorheen hadden ondernemers allerlei borrels, ontbijten en lunches verspreid door het jaar. Ik wil dat bundelen ook met de uitreiking van de Haagse ondernemersprijs de Zilveren Ooievaar. Het is nog niet volledig gelukt, maar ik probeer de volgende keer, als het me gegeven is, alle initiatieven hierbij te betrekken net als de ondernemersprijs van de regio Haaglanden”.