De eerste raadsvergadering onder leiding van de nieuwe burgemeester Jozias van Aartsen duurde slechts drie uur. “Dat was ook geen kunst, het was een korte agenda”, aldus de kersverse burgervader.

Op de agenda stonden de plannen voor de aanpak van de openbare ruimte en infrastructuur in de zogenoemde Knoop Moerwijk, het gebied rond station Moerwijk, het actieplan Luchtkwaliteit (unaniem aangenomen) en mondelinge vragen van de SP over de voorgenomen reis van wethouders Frits Huffnagel (Citymarketing) en Sander Dekker (Sport) naar de Olympische Spelen in Peking. De SP vindt dit onnodig en wil dat de wethouders een brief meenemen voor de autoriteiten om beklag te doen over de schending van de mensenrechten. D66 stelde nog voor om grote spandoeken mee te nemen, maar uiteindelijk haalden beide voorstellen het niet. Het college beloofde wel om het thema diplomatiek aan te kaarten tijdens contacten met de Chinese autoriteiten.

Van Aartsen hield de spreektijden kort. Hij studeerde tijdens de vergadering nog op de namen, steeds de rijen met raadsleden afkijkend. Een keer werd hij betrapt, omdat hij het bordje voor VVD-raadslid Iris Michels-Spee niet goed kon lezen. “Ik was al verbaasd dat u de namen zo goed wist, nu begrijp ik dat u stiekem de bordjes leest”, reageerde het raadslid. Daarop zwaaide Van Aartsen met zijn spiekbriefje, om aan te geven dat hij het niet alleen van de bordjes moest hebben. “Ik heb er al een commissievergadering en nu een raadsvergadering opzitten en ik ben nog aan het oefenen iedereen moeiteloos te herkennen. Ik heb niet heel lang meer nodig om alle namen te kennen, de volgende keer weet ik het wel”, zei de burgemeester na de vergadering.

Hij vond het voorzitten ‘ontzaglijk leuk om te doen’. Wel moest hij wennen aan de zaal. “Die is best groot, het is geen intieme raadszaal. Het is alsof er een gracht loopt tussen mij en de raadsleden”, aldus Van Aartsen. Hij had er zichtbaar plezier in om met de voorzittershamer te spelen, maar naar eigen zeggen deed hij dat altijd al.

Hij greep een enkele keer in, zoals bij een vraag van Wim Pijl, raadslid van de ChristenUnie/SGP, die begon te spreken voordat hij het woord had gekregen. “Ik zal de regel even herbevestigen, interrupties graag via mij”, aldus de burgemeester. SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei kreeg te horen dat ze haar zoveelste vraag over de toekomst van de woonboten in Moerwijk maar moest bewaren voor de tweede termijn.

De SP diende bij het bespreken van Moerwijk twee amendementen in over wonen op het water en sociale woningbouw. Deze voorstellen haalden geen meerderheid. Na het stemmen over de amendementen wilde de voorzitter de vergadering al sluiten. “Mis ik iets, of hebben we nu al over het voorstel gestemd?”, vroeg Gyömörei, doelend op het stuk over de Knoop Moerwijk. Van Aartsen was nog net op tijd om deze omissie recht te zetten en de stemming te openen. Alleen de SP stemde tegen het plan voor het oplossen van de infrastructurele gordiaanse knoop rond station Moerwijk.