Een meevaller in de aanbesteding huishoudelijk afval komt deels terug in de portemonnee van de belastingbetaler. Wel voorspelt het college moeilijke tijden na 2011.

Dat staat in de programmabegroting van de gemeente Den Haag die wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) deze week presenteerde. Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, Leefbaarheid) had goed nieuws, want geld over. Hij gaat minder betalen voor het overslaan, transporteren en verwijderen van huishoudelijk afval na een gunstige Europese aanbesteding.

De onderhandelingen met voorkeursbedrijf SITA zijn nog niet helemaal rond, maar waarschijnlijk levert het de gemeentelijke schatkist de komende vier jaar jaarlijks € 9,6 miljoen op. Mocht het niet SITA, maar een van de andere bedrijven worden, dan is de meevaller volgens een trotse Baldewsingh nog steeds ongeveer € 9 miljoen.

Verlaging

De inwoners krijgen een deel terug door een verlaging van de afvalstoffenheffing met ongeveer 9 procent, afhankelijk van de samenstelling van het huishouden. Dit komt neer op €25,- voor eenpersoonshuishoudens, €25,- voor tweepersoonshuishoudens en €30,- voor huishoudens met drie of meer personen. Baldewsingh heeft daarnaast nog geld over voor een schonere stad. Vaker vegen, zes extra spuit- en spoelwagens en zoals hij het noemt ‘meer oranje op straat’. Deze extra mensen moeten opletten dat vuilnis niet illegaal op straat wordt gedumpt. Ook werkt hij aan een oplossing voor meeuwenoverlast, bijvoorbeeld door de inzet van een valkenier. De valken moeten dan de meeuwen verjagen.

Het college heeft verder besloten de onroerendezaakbelasting (OZB) te verlagen met zo’n 6 procent. Ook gaan de bouwleges komend jaar niet omhoog. Dit levert wel een risico op, omdat de gemeente hier volgend jaar geld op kan verliezen. De rioolheffing stijgt nog wel, maar volgens het college gaan de algemene lasten voor de inwoners van Den Haag omlaag.

Risico’s

In de jaren na 2010 moet de gemeente bezuinigen. In 2011 is dat € 5,5 miljoen, oplopend naar 7,2 miljoen in 2012. Het college lost deze bezuiniging al op in deze begroting met meevallers. Daarnaast zijn er nog andere risico’s die mogelijk gaan spelen. “We hebben de operatie oud voor nieuw waarmee het nieuwe college nieuwe beleidsaccenten kan leggen. De risico’s moeten we aanpakken naar de mate waarin we het kunnen. Als we die kunnen oplossen, zullen we dat doen”, reageert Bolle.

De gelijkblijvende bouwleges vormen een hoog risico, omdat de kosten eigenlijk hadden moeten stijgen. Het college houdt de kosten gelijk om de bouw te stimuleren. Het is daarom vrijwel zeker dat deze maatregel de gemeente geld gaat kosten. In de begroting staat, zoals ieder jaar,  een aantal risico’s wel met bedrag vermeld en met de kans dat ze zullen optreden. Een gemiddeld risico vormt de BTW over de tramtunnel voor de aanleg tot 2003. Deze kan niet worden verrekend met de Belastingdienst, terwijl daar wel op was gerekend. De gemeente beraadt zich op vervolgstappen, maar laat het middelmatig risico van € 37 miljoen in de begroting staan. Mocht het geld niet terugkomen via de fiscus, dan gaat de gemeente subsidie aanvragen bij het Rijk. In de vorige begroting stond dit risico ook al vermeld, maar de kwestie is nog niet afgerond.

Crisis

Een aantal van de grote risico’s hangt samen met de kredietcrisis. De financiering en realisatie van ontwikkelingsplannen van het gemeentelijk grondbedrijf gaan waarschijnlijk geld kosten wegens uitstel, maar het bedrag is nog niet bekend. Investeringen die zijn aanbesteed bij aannemers zijn onzeker door het toenemend aantal faillissementen in deze beroepsgroep. Het aantal werklozen en bijstandsgerechtigden zal toenemen, een risico van € 2 miljoen. En er komt minder rijksgeld binnen voor grote stedenbeleid. Bolle waarschuwt dat de Rijksbegroting later deze maand een nog somberder plaatje kan opleveren.

Verkiezingen

Bolle noemde bij haar aantreden als grote uitdaging haar eerste begroting en de laatste van dit college. Zij wilde ruimte laten voor mooie plannen van een nieuwe coalitie, van na de gemeenteraadsverkiezingen van 3 maart 2010. Ze heeft haar begroting kloppend gekregen met totaal € 2,3 miljard aan lasten en evenzoveel inkomsten. In totaal zijn € 40 miljoen aan extra investeringen gepland. Dat geld gaat naar prioriteiten van het huidige college, zoals werk, armoedebestrijding, betaalbare woningen, onderwijs, cultuur en de internationale sector. “Mensen verlangen iets. Zij willen een schone buurt, veilige scholen. We doen geen nutteloze dingen”, verdedigt Bolle haar keuze voor eigen prioriteiten en het gebrek aan geld voor de komende coalitie.

De Haagse gemeenteraad buigt zich de komende weken over de plannen. Op 28 september geven de fracties een eerste indruk in de Algemene Beschouwingen. Donderdag 5 november behandelt de raad de hele begroting.

Uitgelicht

Belangrijke punten in de Programmabegroting 2010-2013 van de gemeente Den Haag:

In totaal trekt de gemeente in 2010 € 9,5 miljoen extra uit voor de aanpak van de Krachtwijken, onder meer voor zes brede buurtscholen;
het college reserveert € 18 miljoen voor de realisatie van grote projecten, waaronder de ontwikkeling van het nieuwe dans- en muziekcentrum Spuiplein (€11,5 miljoen);
€ 4 miljoen staat gereserveerd voor de herinrichting van de aanpak van de openbare ruimte rond het komend Huis voor democratie en rechtspraak, als het kabinet besluit het huis op de door het college gewenste college te bouwen: hoek Spui/Kalvermarkt;
kinderen uit arme gezinnen kunnen in 2010 weer gratis deelnemen aan sport, cultuur en de voorschool ( 2,3 miljoen);
het Institute of Global Justice krijgt €2 miljoen;
€1,8 miljoen is gereserveerd voor de Pandenbrigade die deuren langs gaat op zoek naar illegale bewoning, wietplantages in kwetsbare wijken;
65-plussers met een Ooievaarspas kunnen in 2010, net als in 2009, gratis met het openbaar vervoer reizen (€1 miljoen).
Komst van historische haven Zieken € 700.000,-)
Literair theater Branoul krijgt subsidie van € 200.000,-