Peter Duijsens verweert zich tegen beschuldiging van lekken

Lekkende fractievoorzitter van Westland Verstandig of niet, dat was de vraag van de avond tijdens de gemeenteraadsvergadering in Westland. Alle fracties op de zijne na, hadden een brief ondertekend waarin zij de persoon in kwestie Peter Duijsens betichten van lekken. Die reageerde fel en boos en kreeg uiteindelijk van de burgemeester gelijk  dat hij niet gelekt had, omdat de stukken bij het starten van de toelichting van het college openbaar waren.

Kortom het was weer politiek gedoe in Westland en weer met hoofdrolspeler Duijsens. Een vorige burgemeester had al eens aangifte tegen hem gedaan, maar dat hield geen stand. Omdat er niets aan de hand was, volgens Duijsens, gebrek aan bewijs wil nog niet zeggen dat dat zo is, reageerde Benjamin Hofland van D66. Hij was samen met CDA-fractievoorzitter Jenny Vermeer initiatiefnemer van de brief die door alle andere fracties is ondertekend en zo de agenda van de raadsvergadering haalde. 

Vermeer betichtte Duijsens van altijd proberen je gelijk te halen, randje opzoeken en eroverheen gaan en haalde er diverse kwesties bij, zoals de eerder genoemde aangifte en redelijk recent de bekendmaking van de sloop van de oude veiling de Leuningjes in Poeldijk via de krant, terwijl de rest van de raad nog van niets wist. “Wat een schoffering naar je mede coalitiepartners en je college en je collega’s in oppositie die dan 2-0 achter staan. Het gaat om vertrouwen. Als wantrouwen de boventoon blijft voeren, staat Westland stil”, zei Vermeer en: “eigen belang boven algemeen belang zal erin resulteren dat niemand met je samen wil werken. Dan is een stem op Westland Verstandig een verloren stem.” 

Hofland had het ook over vertrouwen: “Het vertrouwein in het voltallige college is hier niet het probleem,  wel dat binnen de coalitie, binnen de raad en tussen coalitie en oppositie. Dat zorgt voor disfunctioneren van de democratie.” LPF had niet veel vertrouwen in het bespreken van de brief, omdat Duijsens ‘zich toch nergens wat van aantrekt’. Coalitiegenoot Gemeentebelang Westland (GBW) wilde vooral van het college weten of er nu gelekt was of niet. Arends gaf daarop aan dat het bericht met de reactie van Duijsens op de Kadernota na tien uur was verschenen en dat het embargo op de stukken toen was vervallen, aangezien de toelichting voor de pers en raad al was begonnen. “Dan zijn de stukken openbaar.” 

Daarna nam raadslid van Westland Verstandig Renate van der Giessen het op voor haar fractievoorzitter: “Ik ben op mijn achterhoofd gevallen, maar nu is onomstotelijk vast komen te staan dat het niet is gelekt. Mijn spraak is nog niet goed, het hoofd steeds beter, excuses aan onze fractie zijn op zijn plaats.” Die kreeg ze niet. Daarna volgde een schorsing en de vraag van het CDA of andere coalitiepartijen ook zo’n reactie hadden kunnen geven op het moment dat Duijsens dat deed. Daarna ontstond een kleine chaos, waarin Keizer zich liet ontvallen dat het ‘wel spaghetti leek’. Hij beaamde vervolgens dat hij niet een vergelijkbaar bericht had kunnen maken, omdat hij de stukken niet had. Het CDA stelde voor een onderzoek te doen naar wat hier nu precies is gebeurd. Daarvoor kreeg zij steun van D66, GroenLinks, 

Arends concludeerde dat het erom gaat of de raad zich met elkaar wil verhouden zoals in een normale organisatie: “Dat je elkaar respecteert en wat gunt. Ik heb het idee dat ik hier voor de kat zijn viool zit te praten”, zegt hij als raadsleden zijn afgeleid. Daarna vervolgde hij: “Op een moment dat alle stukken bekend zijn, kun je er met elkaar over praten. Duijsens had er beter aan gedaan het stuk pas naar buiten te brengen als de rest ook de stukken had. Dat is mijn persoonlijke mening. We hebben hier samen een gemeente van 116.000 mensen te besturen.” 

“Laten we hier bereid zijn om gedragsregels toe te passen zoals in normale organisatie”, zei Arends in een beroep op de raad. Hij snapt dat er in het verleden veel pijn is gedaan, maar hoopt dat in het belang van de gemeente de blik vooruit gaat. Nico de Gier van PvdA: “We willen best vooruit kijken, maar de heer Duijsens verandert niet”. Arends reageerde dat zijn oproep ook voor Duijsens was en kondigde een onderzoek aan, zoals een groot deel van de raad hem bij monde van Vermeer vroeg.