De opvang van vluchtelingen in Nederland leidt tot meer lokale verstoringen in het democratisch proces, onder meer door bedreiging van raadsleden, wethouders en burgemeesters, zoals in Geldermalsen. Van 1992 tot en met 2014 waren 13 van dit soort zaken bekend, sinds begin 2015 zijn het er al tien ‘die vooral betrekking hebben op de gebeurtenissen in Geldermalsen’.

Dat schrijft minister Ronald Plasterk van Binnenlandse Zaken aan de Tweede Kamer. Het artikel 124 WSr (‘verstoring dan wel belemmering’ van het democratisch proces) is volgens de registratie van het Openbaar Ministerie (OM) sinds 1992 in 13 zaken overtreden. “Eén zaak (1992) is voorwaardelijk geseponeerd in verband met de gezondheidstoestand van verdachte. In twee zaken, uit 1997 en 2005, is gedagvaard, maar zijn de vonnissen nog niet bij mij bekend”, schrijft Plasterk.

Maatregelen

Hij heeft diverse maatregelen genomen, zoals een financiële voorziening voor beveiliging van bedreigde lokale bestuurders. Dat betekent dat de beveiliging ingeschakeld kan worden, nog voordat de gemeenteraad geld beschikbaar heeft gesteld. Ook is er hulp van het Instituut voor Psychotrauma voor bedreigde burgemeesters, wethouders en raadsleden. Zij kunnen daar een beroep kunnen doen op acute psychosociale ondersteuning. Half maart 2016 heeft hij alle burgemeesters aangeschreven met het verzoek deze maatregelen bekend te maken onder hun wethouders en gemeenteraadsleden.