Den Haag kreeg van de vier grootste steden van Nederland vorig jaar relatief de minste negatieve berichten in landelijke media. Ook in het buitenland is de berichtgeving over het algemeen positief.

Dat blijkt uit onderzoek van de dienst Voorlichting en Externe betrekkingen. Van de vier steden stond Den Haag op de derde plek als het om het aantal berichten gaat. Positief nieuws was er rond de Haagse opvoedcanon, een vraagbaak voor het opvoeden van kinderen. Daarnaast was er aandacht voor de overstap van oud-wethouder Jetta Klijnsma naar het ministerie van Sociale Zaken en werkgelegenheid. Verder is Den Haag van de vier grote steden het meest actief in het naar buiten brengen van nieuws.

Er is ook gekeken naar de beeldvorming over Den Haag in buitenlandse media. Daaruit blijkt vooral de interesse voor de internationale instituten, zoals het Joegoslaviƫ-Tribunaal en de arrestatie van Radovan Karadzic. Het bedrijfsleven, sport en internationale verdragen leveren slechts een bescheiden bijdrage aan de beeldvorming over Den Haag. Lokaal Haags nieuws haalt zelden de buitenlandse pers. In enkele gevallen waarin dit wel gebeurt, wordt over het algemeen positief geschreven over de stad en het gemeentebestuur.