Het college van burgemeester en wethouders wil de lat hoger leggen voor de Internationale Stad. Dit moet meer tussen de oren van de Haagse burgers komen en een einde maken aan het huidige versnipperde beleid. Gevolg is onder meer een einde aan de stedenband van een kwart eeuw met Juigalpa.

“De internationale stad begint met z´n trotse burgers”, schrijft het college aan de gemeenteraad. Dit wil het college bereiken door het benoemen van drie pijlers: De Haagse brug, Europese en VN-stad en kennisstad. Het college wil hiermee een verdere professionalisering en betere prioriteiten stellen rond de Internationale stad.

“De internationale stad moet beter landen onder de Haagse bevolking”, stelt het college en daarom moeten zij meer in contact komen met de internationale instellingen en expats: de Haagse brug. Het college wil twee tot drie keer per jaar een ‘internationale wave’ organiseren om inwoners en expats te mobiliseren voor een ontmoeting met elkaar en bijvoorbeeld de burgemeester. Ook moet het onderwijs meer aandacht besteden aan het internationale karakter van de stad.

Den Haag moet zichtbaarder zijn en de inwoners moeten meer bewust zijn van de positie van de stad in Europa. Hiervoor verschijnt onder meer een informatiekrant over de betekenis van Europa voor Den Haag en omgekeerd.

Het college wil in het kader van kennisstad het Haagse internationale academische klimaat verbeteren en zal hiervoor een bijdrage vragen van het Rijk. Zo moet de stad aantrekkelijk blijven voor internationale instellingen.

Een van de gevolgen van deze nieuwe aanpak is dat het college de stedenband met het Nicaraguaanse Juigalpa na 25 jaar wil beëindigen. Dat betekent het ontslag van twee medewerkers in Den Haag en eentje in Nicaragua van de Stichting Invulling Stedenband Den Haag – Juigalpa. “We zijn in beroep gegaan tegen dit voornemen en we zijn nog in gesprek met raadsleden. Zij beslissen in maart over de plannen. Voor ons is het zuur”, aldus één van de medewerkers. De stad krijgt als afscheidscadeau nog wel een bijdrage van  € 50.000 aan de bouw van een openbare bibliotheek in Juigalpa.