Bij het Meldpunt Verkeersonveilige situaties zijn sinds de opening op 2 juli 2008 meer dan 150 meldingen binnengekomen. Dat schrijft wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer, Binckhorst en Milieu) aan de Haagse gemeenteraad. De meest gemelde situatie is de kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg.

Over die kruising kwamen tien meldingen binnen. Het merendeel van de meldingen (74 procent) gaat over onveilige, vooral onoverzichtelijke situaties. Veel van deze klachten zijn volgens de wethouder snel te verhelpen door het aanbrengen van lijnen of verkeersborden, het snoeien van beplanting of de aanleg van zebrapaden. Het knelpunt op de kruising Machiel Vrijenhoeklaan/Muurbloemweg is niet eenvoudig, hiervoor loopt een onderzoek. In het Uitvoeringsplan Verkeersveiligheid 2008-2009 was al een potje opgenomen voor onvoorziene knelpunten. ‘Dit is voldoende voor de kleinschalige maatregelen, maar waarschijnlijk niet om grootschalige reconstructies uit te voeren”, schrijft Smit.

De rest van de meldingen bij het meldpunt gaan over verkeersgedrag. In 70 procent van de gevallen klagen mensen over te hard rijden, bijna 30 procent gaat over het door rood rijden. De politie is blij met deze meldingen, omdat ze doelgericht kan controleren bij de gemelde locaties.

De aanleiding voor het meldpunt was een dodelijk ongeval in februari 2008 op de Elandstraat, waarbij een 15 jarige scholiere overleed na een aanrijding door een afslaande vrachtwagen. Medeleerlingen van het verongelukte meisje bedachten het meldpunt voor onveilige verkeerssituaties. Hoewel het meldpunt vooral voor scholieren is bedoeld, zijn er ook andere melders. Iedereen krijgt persoonlijk bericht over de aanpak van de gemelde situatie.