De stadsdichter moet blijven. Dat vindt een grote meerderheid in de Haagse gemeenteraad. Raadslid David Rietveld (GroenLinks) wilde in een kort debat duidelijkheid en diende al dichtend een motie in. Wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) wil eerst een evaluatie.

De motie van Rietveld was ondertekend door de meerderheid van de gemeenteraad, met daarbij de drie coalitiepartijen GroenLinks, PvdA en VVD. “De raad heeft nog zin, daarom dienen zes partijen een motie in”, dichtte Rietveld. Wim Pijl van de ChristenUnie-SGP had ook een gedicht als betoog: “In deze tijd van kredietcrisis en schaarste van geld, is het de ChristenUnie die andere prioriteiten stelt”, dichtte hij. Hij vond de SP aan zijn zijde, al hield Ingrid Gyömörei een gewoon betoog onder het mom dichten is niet mijn sterkste kant. Zij pleitte eerst voor een evaluatie en wees de Stichting Stadsdichter erop dat ook projectsubsidies kunnen worden aangevraagd. Zij vindt dat een stadsdichter meer op projectbasis zou moeten werken.

Uitstraling

Bolle begon met het prijzen van de huidige stadsdichter Harry Zevenbergen en waardeerde de manier waarop hij de functie heeft ingevuld. Zijn termijn loopt op 1 mei 2009 af en het college wilde stoppen. Bolle vindt dat een stadsdichter een uitstraling naar de stad en naar buiten heeft en ‘bijdraagt aan de culturele aantrekkingskracht van Den Haag’. Zij gaat nu een evaluatie voorbereiden over het functioneren van de stadsdichter en zal daarbij in overleg met de Stichting Stadsdichter en andere betrokkenen een ambitie opstellen voor de stadsdichter en zijn rol in de toekomst.

De motie van Rietveld werd met een ruime meerderheid aangenomen. Wie Zevenbergen eventueel gaat opvolgen is nog niet bekend.