De gemeente Den Haag krijgt € 21 miljoen extra in 2009 van het rijk. Dat blijkt uit de rijksbegroting 2009 die afgelopen dinsdag –Prinsjesdag- werd gepresenteerd. Een andere opsteker is dat het door de stad begeerde Huis voor de Democratie dit jaar zelfs werd genoemd in de Troonrede.

De meevaller zit in de uitkering van het gemeentefonds, de pot bij het rijk met geld voor de gemeenten in Nederland. Wethouder Jetta Klijnsma (Financiën) noemt het bedrag best veel. “€ 14 miljoen van de bijdrage is structureel, dus ook voor de jaren 2010, 2011, 2012. Dat betekent voor die jaren dat de verhoging lager is dan de trend van vier procent, dus dat er geld bij moet”. De trend is de algemene prijsstijging door inflatie en loonsverhogingen. Komend jaar is de bijdrage uit het gemeentefonds ver boven de trend, namelijk acht procent. De jaren erna is dat anderhalf procent, dus moet de gemeente er volgens Klijnsma drie procent bijleggen. “Dat betekent als je nu het geld uitgeeft, dat je volgend jaar met een probleem zit. Je moet ook denken aan de lange termijn”. Klijnsma en het college hebben wel ideeën voor de € 21 miljoen extra van volgend jaar. “We moeten nog wel even kijken waar we het precies aan gaan besteden, maar waarschijnlijk aan de bouwprojecten en aan de sociaal-economische agenda, twee van de pijlers van ons begrotingsbeleid. De derde pijler, de krachtwijken, zit al vol, daar gaat al veel geld naartoe”, aldus de wethouder.

Extra

Verkeerswethouder Peter Smit is vooral blij met extra geld voor openbaar vervoer. “Dit kabinet is aangetreden met het idee fors te bezuinigen op het openbaar vervoer. Ik ben blij dat er nu een beginnetje is van een reparatie”, zegt Smit. Hoeveel Den Haag precies krijgt, is nog onduidelijk. Het extra geld wordt pas in het najaar verdeeld over de gemeenten. Smit vindt verder dat er wel wat vaart mag komen in oplossingen voor het milieu. Hij ergert zich eraan dat vijf departementen met elkaar bezig zijn aan windmolens op zee. “Geld is niet het probleem, bureaucratie wel. Laat ze daar wat aan doen en één minister verantwoordelijk maken”, zei hij terwijl de Koningin in de Gouden Koets naar de Ridderzaal reed. Alsof de Koningin hem kon horen, zei ze even later in de Troonrede dat beter samengewerkt moet worden aan windmolenparken in zee. De reactie van Smit: “Eerst zien…”.

Weinig nieuws

Verder vonden de wethouders weinig nieuws in de Troonrede en de begroting staan. “Er zijn wat nieuwe dingen in het onderwijs en er is extra geld in de jeugdzorg voor het wegwerken van de wachtlijsten. Daar ben ik wel kritisch over, want als je echt een oplossing wil, moet je het structureel oplossen en kijken naar de organisatie”, zegt wethouder Sander Dekker (Onderwijs, Jeugdzaken en Sport). Hij voelt veel voor het idee dat de PvdA tijdens de Algemene Beschouwingen lanceert voor een nieuw jeugdbeleid, waarbij de grote steden het voortouw nemen en waarbij instanties en verschillende overheden beter gaan samenwerken. Zorgwethouder Bert van Alphen was blij met de aandacht voor gehandicapten en zelfredzame ouderen in de Troonrede en begroting, maar hij had liever ook wat meer aandacht gezien voor de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Burgemeester Jozias van Aartsen was naast het noemen van het Huis van de Democratie- dat komend schooljaar de deuren opent boven Dudok aan de Hofweg- vooral blij met de aandacht voor bedreigingen van politie en ambulancepersoneel in de Troonrede.

Wethouder Citymarketing Frits Huffnagel vond deze Prinsjesdag weer mooi voor de stad, prachtig ceremonieel en de koningin even mooi uitgedost als altijd. “Ik heb nog niet in de begroting kunnen kijken of ik iets mis, maar ongetwijfeld is dat weer heel veel”, aldus de VVD’ er die dit kabinet niet het zijne noemt.

Schouwburg

De wethouders waren tijdens het voorlezen van de Troonrede door koningin Beatrix bijeen in de Haagse schouwburg met hun collega’s van de vier grote steden. De burgemeesters van Amsterdam, Rotterdam en Utrecht waren er ook. De Haagse burgemeester, Jozias van Aartsen, kwam later omdat hij bij het uitspreken van de Troonrede in de Ridderzaal aanwezig was. “Ik heb al heel wat Prinsjesdagen meegemaakt, maar dit was mijn eerste als burgemeester. Het verschil was dat ik nu steeds mijn mobieltje in het zicht hield, voor het geval er iets in de stad zou gebeuren”.