Het college wil binnenkort op en rond het Centraal Station folders in het Pools uitdelen over maatschappelijke voorzieningen en alcoholverboden. De reden daarvoor is dat Midden- en Oost-Europeanen de meeste overlast in een aantal alcoholverbodgebieden veroorzaken.

Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders onder leiding van burgemeester Jozias van Aartsen aan de raad in de evaluatie alcoholverboden 2008. Het alcoholverbod geldt in 24 gebieden in Den Haag, zoals het Centrum, delen van de Haagse Hout, Scheveningen, Escamp, Loosduinen, Laak en Segbroek. Het totale aantal gemelde incidenten van alcoholgerelateerde overlast is volgens de evaluatie met 5 procent gestegen ten opzichte van 2007.

Opvallend is de toename van de overlast in het centrum met 66 meldingen. Dat betekent dat dit verbodsgebied goed is voor driederde van de alcoholgerelateerde overlast. De politie gaat hier extra handhaven. Bovendien heeft het college de Voedel- en Warenautoriteit gevraagd de horecagelegenheden in het Centrum nog eens te wijzen op het verbod op schenken van alcohol aan dronken klanten.

De overlast van de Midden- en Oost-Europeanen is het grootst in Centrum, in Laak (Wenckebachstraat, Gouveneurplein, Jonckbloetplein, Lorentzplein en St. Barbaraweg, Vestaweg, Binckhorstlaan), in Haagse Hout (Centraal Station, Anna van Buerenstraat en Haagse Bos) en in Segbroek (Newtonplein).

De overlast in de Wenckenbachstraat wordt vooral veroorzaakt door alcoholgebruikende dak- en thuislozen. Om hier het aantal meldingen te verminderen gaat het Haags Straatteam, met mensen van Parnassia, GGD en de Kesslerstichting in overleg met gemeente en politie deze groep zoveel mogelijk elders opvangen. Het college wil bovendien extra investeren in het schoon houden van de straat.

Het college stelt ook enkele aanpassingen voor aan de alcoholverbodgebieden. In het gebied Dr. De Visserplein, Adriaan Coenenstraat kan het verbod worden ingetrokken, omdat de politie daar nagenoeg geen problemen meer ziet. Bij de Thomsonlaan wil het college het gebied juist uitbreiden met het Kastanjeplein, omdat daar ook overlast is ontstaan.