De gemeente Den Haag komt dit jaar mogelijk € 15 tot € 20 miljoen tekort voor de uitvoering van de bijstand. Wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken) gaat hierover nog met demissionair minister Donner van Sociale Zaken in gevecht.

De wethouder is verplicht bijstand te verstrekken aan mensen die daar recht op hebben. Donner kondigde deze zomer aan dat hij €450 miljoen gaat korten op de bijstand. Hij baseerde dit besluit op cijfers van het Centraal Planbureau en de verwachting dat de werkgelegenheid weer aantrekt. De gemeenten Amsterdam, Rotterdam, Den Haag, Utrecht, de Drechtsteden en Eindhoven twijfelden aan de cijfers en schakelden onderzoeksbureau APE in.

Volgens APE gebruikt het ministerie van Sociale Zaken een rekenmethode voor het toekennen van bijstandsgeld, die niet werkt in tijden van economische crisis. Bovendien zouden de rekenmodellen van het CPB niet actueel zijn. Volgens Kool worden steden extra hard getroffen, omdat daar veel jeugd zit en juist bij die groep de werkloosheid hoog is.

Tekort
Uit het onderzoek bleek verder dat gemeenten over het jaar 2010 € 386 miljoen tekort komen voor de bijstand als Donner de daad bij het woord voegt. “Hiervan is ongeveer vijf procent voor Den Haag, wat neerkomt op een tekort van € 15 tot € 20 miljoen. Ik ben toch verplicht de uitkeringen te verstrekken, dus ik zal het uit de lengte of de breedte moeten halen”.

Als Kool het gevecht met Donner verliest, moet hij zoals hij zelf zegt bij collega’s te biecht. “Maar die zeggen dan dat ik het in mijn eigen portefeuille moet oplossen. Ik heb niet zoveel middelen. Ik mag eventueel nog een deeltje van het re-integratiebudget aanwenden, maar dat is beperkt. Het betekent dat ik nog minder kan doen aan armoedebeleid”. Kool heeft in de zomer al bij zijn collega’s laten weten dat er een risico is dat meer geld bij de bijstand moet.

“Ik kan me niet voorstellen dat Donner deze discussie gaat afwenden op de allerzwaksten in deze samenleving. De hoogte van de bijstand is wettelijk bepaald en niet betalen is geen optie. Ik ben wethouder en wordt geacht de wet uit te voeren. Ik moet gaan schrapen in mijn eigen beleid, maar ik zal tot het gaatje gaan om Donner van mijn gelijk te overtuigen”.

Inleidende beschietingen
De twee komen elkaar regelmatig tegen. Zo zagen ze elkaar bij het ondernemersontbijt, traditioneel de dag na Prinsjesdag. “Tijd voor wat inleidende beschietingen”, aldus Kool. Op 30 september zitten de twee weer bij elkaar, als Donner met de gemeenten over het bijstandsbudget verder praat. Dan moet blijken of Donner na bestudering van de cijfers en het rapport van APE tot andere inzichten is gekomen over zijn korting op de bijstand.