De culturele instellingen in Den Haag vinden van wel. Zij zijn akkoord met de plattegronden, de basis voor het definitieve ontwerp. Daarmee eindigt een tumultueuze week toch nog positief voor de Haagse cultuurwethouder Joris Wijsmuller, al hangt hem een motie van wantrouwen boven het hoofd over het complex.
De gemoederen lopen nog steeds hoog op rond het nieuw te bouwen onderwijs en cultuurpaleis van 177 miljoen euro in de Haagse binnenstad. Het houdt de gemeenteraad al jaren verdeeld.
Gisteren was er voor het stadsbestuur weer een kleine mijlpaal met het akkoord van de culturele instellingen die na de oplevering in het pand trekken. De plattegronden wijken op verschillende punten af van het eerste ontwerp van architect Jo Coenen. De aanpassingen zijn grotendeels te wijten aan bezwaren van de welstandscommissie.
Raadsonderzoek
Afgelopen week vergaderde de raadscommissie ruimte weer tot in de kleine uurtjes over de kwestie, onder meer omdat de wethouder vlak voor Kerst schreef dat de bouw een jaar vertraging oploopt. De oppositie wil een raadsonderzoek naar het proces rond de bouw, maar de coalitie van D66, PvdA, Haagse stadspartij en CDA is tegen. De wethouder schreef verder dat er een aantal geschillen waren tussen de gemeente als opdrachtgever en het bouwconsortium Cadanz (Boele & van Eesteren | Visser & Smit Bouw). Tijdens de commissievergadering bleek het om 159 geschillen te zijn waar een uitspraak van de Raad van Arbitrage over moet komen.
Vertrouwen
Volgens de wethouder Cultuur, Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij heeft dat geen consequenties voor de kosten van het gebouw. Hij heeft daar alle vertrouwen in en landsadvocaat Pels Rijcken kijkt mee. Hij vroeg de raadsleden om hem en zijn meekijkende collega’s in het college van burgemeester en wethouders en het ambtenarenapparaat van de gemeente te vertrouwen. Wijsmuller was als raadslid altijd tegen de nieuwbouw aan het Spuiplein vanwege de hoge kosten. Een deel van zijn partij denkt er nog zo over. Dat bleek ook uit een e-mailwisseling tussen partijleden waar de lokale weekkrant Den Haag Centraal gisteren over berichtte. Maar ook in en om de raadszaal uiten ze openlijk hun twijfels over het project. Hun wethouder vraagt vertrouwen. Er zou een extra raadsvergadering over over de nieuwste ontwikkelingen rond het Spuiforum komen. Maar aanvrager PVV vond de spoed er wel af, omdat het aangevraagde spoeddebat pas drie weken na de aanvraag was gepland, op 12 januari. Die vergadering ging dus niet door. Komende donderdag is er een werkbespreking voor raadsleden met een toelichting op de veranderingen. De kwestie staat eind januari op de agenda van de reguliere raadsvergadering.
Motie van wantrouwen
De PVV heeft al aangekondigd dat er een motie van wantrouwen komt. Ondanks het gerommel in de eigen partij zal Wijsmuller die motie overleven. Net als zijn voorganger Norder dat deed tijdens de vorige raadsperiode met een vorig ontwerp van het onderwijs- en cultuurcomplex.