De bouwvergunning voor een tijdelijk onderkomen voor werknemers uit Midden- en Oost Europa aan de Jaap Edenweg, bevat volgens de SP fouten. Tot ontevredenheid van de oppositie is de bouwvergunning al verleend, ondanks eerdere toezeggingen door wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling, Volkshuisvesting en Integratie) dat hij die eerst in de raad zou bespreken.

Het onderkomen, bekend onder de bijnaam ‘Polenhotel’, moet op de hoek met de Lozerlaan komen. Tot groot ongenoegen van de Haagse Stadspartij was de bouwvergunning al verleend, terwijl Norder eerst had gezegd dat de raad nog de kans kreeg de vergunning te bespreken. Fractievoorzitter Joris Wijsmuller diende daarom een motie van afkeuring in. Deze werd mede ondertekend door de SP, GroenLinks, PVV en Partij voor de Dieren, maar haalde geen meerderheid. De coalitie steunde Norder, maar vindt wel dat hij de communicatie met bewoners en omwonenden beter moet regelen. De wethouder is het daarmee eens. Hij steunde het idee van GroenLinks-raadslid Inge Vianen om een spreekuur te laten houden in het onderkomen door een onafhankelijke partij om de arbeidsmigranten te wijzen op hun rechten en plichten.

SP-fractievoorzitter Ingrid Gyömörei waarschuwde de wethouder dat de bouwvergunning niet klopt met de bouwtekeningen. “Het kaartenmateriaal in de bouwvergunning komt niet overeen met onderzoeken voor ventilatie en daglichttoetreding. In de kaarten staan kamers van 18 vierkante meter, terwijl de bouwtechnische gegevens uitgaan van eenheden van 14 vierkante meter. Klopt de capaciteit van de afzuiger dan nog wel? En hoe zit dat met de daglichttoetreding? Is die wel goed berekend?” Slechte ventilatie en te weinig daglicht kunnen volgens de SP gezondheidsklachten veroorzaken. Norder antwoordde dat hij ervanuit gaat dat het goed geregeld is, de bouwinspectie heeft het getoetst. Na lang aandringen zegde hij toe dit binnen twee weken uit te zoeken.

Een deel van de raad was ook verbolgen over het feit dat Norder met een uitzendbureau in zee is gegaan voor de exploitatie van het gebouw. Dat betekent dat de verhuurder ook de werkgever van de bewoners wordt. “Het is beter om bed en baan te scheiden. Daarom ben ik eerst naar de corporaties gegaan, maar die zeggen dat ze rondkrijgen voor vijf jaar”, aldus Norder. Het pand komt er namelijk vijf jaar te staan en het is de bedoeling dat de bewoners slechts enkele weken tot maanden daar verblijven.

Norder wees de kans op uitbuiting van de hand, omdat volgens hem goede ervaringen met een vergelijkbaar onderkomen zijn opgedaan in het Westland.