De RET sprak al van gesprekken over een fusie, maar volgens HTM gaat het om gesprekken om samen rijksbezuinigingen op te vangen. Desondanks dienden de GroenLinks-fracties in Den Haag en Rotterdam vandaag bij hun raden een voorstel in voor een fusie tussen de vervoersmaatschappijen. Wethouder Peter Smit (VVD, Verkeer en vervoer) kijkt met belangstelling naar het voorstel.

Smit noemt een fusie is een optie, die mogelijk tot effecientievoordelen kan leiden voor beide bedrijven. “In het verleden zijn er ook al gesprekken gevoerd over samenwerking met het oog op schaalvoordelen, vooral bij inkoop en onderhoud van materieel. Maar samenwerking is geen fusie en fusie is niet de enige optie. Ook samenwerking met andere partijen dan RET kan mogelijkheden bieden”.

“Je kunt bezuinigingen die de overheid oplegt niet tegenhouden, maar je kunt wel kijken hoe je die voor je bedrijf kunt verzachten. Dan is samenwerking een optie”, zei een woordvoerder van HTM tegen het ANP. Een fusie zou volgens hem zelfs erg moeilijk zijn omdat de twee tadsgewesten waarin de stadsvervoerders opereren, heel anders zijn.

Als de twee vervoersbedrijven al samengaan, is volgens de HTM een voorwaarde dat de stadsgewesten samen een vervoersautoriteit vormen. “Laten we eerst wachten wat daar uit gaat komen en dan eventueel verder kijken”. Volgens RET-directeur Pedro Peters zitten de directies om tafel, maar moet daarover ook met de verantwoordelijk wethouders worden gepraat. Den Haag en Rotterdam zijn eigenaar van de vervoersbedrijven. Peters denkt dat er “een vruchtbare bodem is voor verregaande samenwerking”, maar stelde ook dat een fusie een een heel ingrijpend proces is, zo vertelde hij het ANP.

GroenLinksraadsleden Arjen Kapteijns en Arno Bonte zien een fusie als een kans voor meer efficiëntie en een betere openbaarvervoersverbinding tussen beide steden. Nu zijn er twee buslijnen en één Randstadrail die de twee met elkaar verbinden. Volgens GroenLinks kan lijn 1 nog worden doorgetrokken en kan er een lightrailverbinding door het Westland komen om de steden beter met elkaar te verbinden.

Beide steden zien het liefst dat ze opgaan in een metropool. De colleges van beide steden hebben regelmatig contact en vergaderen soms samen.