Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) laat onderzoeken hoe de staat van de panden aan de Stationsweg is. Het onderzoek wordt betaald door Geste Groep en uitgevoerd door een onafhankelijk bouwtechnisch bureau.

Dat zei de wethouder in de  commissievergadering over de Stationsweg. Aanleiding is de bouwstop van Geste, terwijl de oplevering van de nieuwbouw in mei gepland stond.

In de raad is veel verontwaardiging over de ontstane situatie. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij: “Het is schandalig. Dit zijn ordinaire speculatiepraktijken. De ramen zijn eruit gesloopt zodat de tijd en het water z’n werk kunnen doen. Bij ’t Achterom is dezelfde methode gehanteerd. Historische panden moesten zo gesloopt worden. Dit moeten we niet meer accepteren. We mogen niet afhankelijk zijn van de grillen van één of andere projectontwikkelaar”. Bij GroenLinks-raadslid Inge Vianen kwam ‘stoom uit de oren’, toen ze ervan hoorde. Norder zei dat hij afgelopen jaar op de hoogte was gesteld van de problemen door Stevers. Die “vertelde hem dat de staat van de panden veel slechter was dan in 2007 bij de koop uit het taxatierapport bleek. Norder heeft hem toen naar eigen zeggen succes gewenst bij het naleven van het contract. Stevers wil er nu niet verder mee en heeft daarom de bouw stilgelegd, bleek uit een recent gesprek tussen de directeur en de wethouder.

Norder is ook verontwaardigd. “Iemand gaat een deal aan willens en wetens met panden met achterstallig onderhoud zoals in 2007 geconstateerd. We zijn niet met de eerste de beste amateur in zee gegaan, Geste is eigenaar van duizenden panden die echt wel weet wat hij doet”.

De wethouder deelde mee dat de sloop volgens de vergunning is verlopen en dat er wel enkele bouwactiviteiten zijn geweest: “Er is bijvoorbeeld een vloer gestort. Dat was ook nodig om te voorkomen dat het gebouw tijdens de sloopwerkzaamheden zou instorten”. Inmiddels heeft Geste ook bouwborden geplaatst om de lelijke vervallen panden aan het oog te onttrekken. “Ik heb gezegd het ziet er niet uit, doe er wat aan. Daarop is nieuwe bebording met kunstuitingen erop geplaatst. Het blijft een bouwbord, mooier wordt het niet. De voorkanten van de woningen zijn gestut, het is een bouwput. Er moest ook iets voor worden gezet om er veilig langs te kunnen. En dit is beter dan de vervallen stickers die erop zaten”.  Martijn Borderwijk van D66  vindt het onvoldoende: “Het zijn mooie letters op een schutting. Een kunstuiting op een middenstukje van drie vier schuttingen. Not good enough”.

Norder wilde in de openbare vergadering niets over het vervolg kwijt. “De Geste groep kijkt misschien mee. Als zij strategie weten is mijn onderhandelingspositie zo dun als een dubbeltje”. Over ongeveer drie weken verwacht hij de uitslag van het onderzoek naar de panden en zal dan verder praten met Geste.