Wethouder Bert van Alphen (Welzijn, Volksgezondheid en Emancipatie) gaat de gezondheid en het welzijn bekijken van de Oost-Europeanen in de stad. Hij zei dat in de raadsvergadering bij de behandeling van zijn ‘Nota Volksgezondheid 2007-2011 Natuurlijk: gezond!’.

Hij wil daar wel wat tijd voor hebben om te kijken waar hij zijn informatie vandaan kan halen en wil half januari een beeld krijgen van wat deze groep mogelijk extra nodig heeft. In de stad wonen steeds meer Oost-Europeanen. Op het gebied van volkshuisvesting en openbare orde is al aandacht voor deze groepen. Nu kwam daar op het verzoek van de raad de gezondheid bij. Aanleiding waren onder andere berichten over zwaar alcoholgebruik en het drinken van spiritus onder deze groep. Overigens heeft de GGD dat laatste niet hard kunnen krijgen en slechts één geval van spiritusdrinken achterhaald.

De nota ‘Natuurlijk: gezond!’ geeft aan op welke volksgezondheidsonderwerpen de wethouder zich de komende jaren richt. In Den Haag bestaat op dat gebied nog een kloof. Hagenaars met een lage sociaaleconomische positie hebben gemiddeld een slechtere gezondheid dan hun stadgenoten met een hogere sociaaleconomische positie. Het college accepteert dat niet en daarom blijft het wegwerken van gezondheidsachterstanden prioriteit. De doelen en acties van de nota worden later apart uitgewerkt in uitvoeringsprogramma’s. Ook wordt met gezondheidsenquêtes per stadsdeel een beeld gevormd van de gezondheidssituatie en de ontwikkelingen.