De gemeente vindt de situatie op het kruispunt Noordwal-Prinsessewal duidelijk: verkeer van de Noordwal heeft voorrang op dat van de Prinsessewal. Bewoners, ondernemers en passanten denken daar anders over en gevaarlijke situaties zijn aan de orde van de dag. De VVD heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.

Sinds de werkzaamheden aan de Veenkade, onder meer om de overkluizing daar weg te halen en een parkeergarage te bouwen is het kruispunt onduidelijk, vinden passanten. Op de Prinsessewal staat een bord met voorrangskruising. Deze staat vlak voor de afgesloten Veenkade, waardoor het lijkt alsof deze betrekking heeft op de eerstvolgende zijstraat: de Noordwal. Dat dacht ook de politie. Die klopte onlangs bij schrijver dezes op de autoruit om te vragen of ze alsjeblieft door wilde rijden, omdat ze voorrang heeft op het verkeer van de Noordwal en het verkeer op de Prinsessewal ophield.

“Het is een ongeregelde kruising en volgens de regelen der verkeerskunst heeft het verkeer van rechts dan voorrang”, zegt een woordvoerder van de gemeente. “Omdat de situatie via de normale verkeersborden goed is aangegeven en er verder geen onduidelijkheden zijn geconstateerd, worden er geen extra maatregelen getroffen”, vervolgt zij. Bovendien betreft het een tijdelijke situatie vanwege de werkzaamheden ter plaatse. Deze duren volgens planning tot begin 2014. Het bord van de voorrangskruising geldt volgens haar enkel voor de uitrit van de Veenkade en Toussaintkade en niet voor de Noordwal. Of de situatie tot meer ongelukken leidt, kon de woordvoerder niet zeggen, omdat degene die de cijfers uit het systeem haalt bij de politie er niet was. “Wij hebben de indruk dat er niet veel gebeurt, anders hadden we het wel geweten, maar ik kan het dus niet onderbouwen met cijfers”.

VVD-raadslid Ibo Gülsen heeft naar aanleiding van klachten van bewoners en ondernemers zelf poolshoogte genomen bij het kruispunt. “Het is nu echt hoog tijd dat de gemeente de bebording en misschien ook de belijning aanpast, zodat weggebruikers eindelijk duidelijkheid hebben wie nu voorrang hoort te krijgen en wie niet”. Hij wil dat de gemeente zo snel mogelijk maatregelen neemt om de verkeerssituatie te verduidelijken.