D66 en de PVV in de Haagse raad zijn het oneens over het handhaven van de veiligheid in de stad. D66  diende tijdens de raadsvergadering een motie in met de oproep aan het college zich te blijven verzetten tegen de korting van 200 agenten in Haaglanden. De PVV steunde, net als regeringspartijen CDA en VVD, de motie niet en wil dat de stad zelf voor meer veiligheid zorgt.

De onenigheid begon op berichtensite Twitter en eindigde in de Haagse raad. De PVV vindt zichzelf de overwinnaar, D66 vindt de partij de verliezer. “De PVV had de mond vol over veiligheid. Vier oud-raadsleden en huidig raadslid Richard de Mos zitten nu nog in de Kamer en hadden tijdens de raadscampagne hun mond vol over veiligheid. Hou ze aan hun beloftes, maar mijn constatering is dat ze de beloftes breken als ze niet tegen deze politiebezuinigingen zijn”, zegt fractievoorzitter van D66 in de raad Rachid Guernaoui.

PVV-raadslid Arnoud van Doorn zegt dat hij niet over de Kamerfractie gaat. “Als de gemeente meer agenten wil, dan moeten ze het geld niet besteden aan leuke nutteloze dingen, zoals het cultuurforum. Daarmee kun je de agenten 15 jaar houden”. “Dat kan dus niet”, zegt Guernaoui, “het Rijk gaat over de politieagenten en niet de gemeente”. Van Doorn wil daarom meer ordehandhavers om de veiligheid in de stad te bewaren. “Die vangen geen boeven”, reageert Guernaoui. “Daar voelen de mensen zich niet veiliger door. Daarvoor heb je politieagenten nodig, dus alle oproepen voor meer veiligheid van de PVV zijn daarmee ongeloofwaardig. Dan moeten ze iets doen aan de korting op de politie”.

De motie van D66 is aangenomen in de raad. Guernaoui heeft de Tweede Kamerfractie van zijn D66 al gesommeerd iets te doen tegen de bezuinigingen op het politiekorps Haaglanden. GroenLinks deed hetzelfde en GroenLinks-Kamerlid Tofik Dibi pleit bij de minister voor het terugdraaien van deze bezuinigingen.