De cultuurinstellingen die in het kunstenplan subsidie krijgen, moeten zelf opdraaien voor hun ontslagvergoedingen. Alleen in uitzonderlijke gevallen wil wethouder Marjolein de Jong (D66, Cultuur) praten. De ontslagvergoedingen bedragen mogelijk€ 30 miljoen.

GroenLinks-fractievoorzitter is teleurgesteld dat een debat hierover op zijn verzoek door de coalitiepartijen VVD, D66, CDA en met steun van de PVV niet door. “Het is mij niet duidelijk waarom het is tegengehouden. D66 had er volgens mij geen zin in”, aldus Rietveld. Hij vindt het vreemd dat de commissie Hirsch Ballin die advies uitbracht over het Kunstenplan niet op de frictiekosten inging. “Dat zou buiten de opdracht vallen. Toen dacht ik dat het college daar in de reactie op het advies wel op zou ingaan, maar ook niet”. In het kunstenplan staat nu de zin dat in uitzonderlijke gevallen een instelling in gesprek kan met de gemeente.

Deze houding betekent dat de cultuurinstellingen zelf met een plan en oplossing moeten komen voor de ontslagvergoedingen bovenop de bezuinigingen op de subsidie. Directeur van het Koorenhuis, Caroline Wiedenhof, zei in het AD/HC dat het voor het Koorenhuis om een bedrag van maximaal € 20 miljoen gaat. Zij was telefonisch niet bereikbaar voor nader commentaar. In dit geval zit het Koorenhuis als voormalige gemeentelijke muziekschool, met een aantal mensen die de B3 status genieten. Dat zijn voormalig ambtenaren die overgenomen zijn door particuliere instellingen, maar wel extra bescherming genieten.

Volgens Rietveld moet de ontslagvergoeding voor alle ontslagen gewoon uit de gemeentekas komen. “In de algemene reserve zit 100 miljoen en er zijn een aantal factoren, risico’s waarbij aanspraak op dat geld gemaakt kan worden.  Daaronder vallen de frictiekosten, dus ook ontslagvergoedingen, die door bezuinigingen kunnen ontstaan. Ik waarschuw al twee jaar voor die kosten, maar tevergeefs. En dat terwijl het Residentieorkest van 60 naar 40 medewerkers moet en het Koorenhuis een derde tot de helft van de mensen moet ontslaan”. Hij zou het redelijk vinden als instellingen meer tijd krijgen om de mensen op een natuurlijke wijze kunnen laten afvloeien, zoals zij hebben gevraagd. “Dat zou veel geld schelen. Bovendien kun je niet van die instellingen vragen om in een lopend seizoen al bezuinigingen te realiseren. Bovendien is het risico van zoveel snelheid dat na de verkiezingen over twee jaar de boel moet worden teruggedraaid met alle kosten van dien”.

Volgens de woordvoerder van De Jong is er nog niets over een bedrag te zeggen, omdat de instellingen dat nog precies moeten berekenen en is er geen geld gereserveerd voor deze frictiekosten. De gemeente is wel in gesprek met een aantal instellingen. Daarbij is ook het Koorenhuis. Die instelling heeft deze zomer de tijd om met een nieuw plan te komen met daarin een verregaande samenwerking met Culturalis. “Wij denken met ze mee”, aldus de woordvoerder.