De Politieke Partij Scheveningen (PPS) vindt het onbestaanbaar dat sociale huurwoningen in de Kompasbuurt met voorrang worden verhuurd aan beachvolleyballers. Hij is ontevreden met antwoord van het college van burgemeester en wethouders op zijn vragen.

Het gaat volgens het college om jongeren (18-23 jaar) die aan een voor-olympisch programma deelnemen vanuit de Nevobo. Zodra zij niet meer in dit programma zitten, wordt hun huurcontract beëindigd. “Dat is geen antwoord, de woningen zijn onttrokken aan de sociale woningvoorraad. Het college gaat dit in de gaten houden, maar het gaat hier om een overtreding van de Woningwet. Ik krijg veel klachten  per mail en ik word er op straat op aangesproken, sommige mensen wachten al vier jaar op een huis in deze buurt”, zegt PPS-raadslid Jaap Spaans.

Volgens Peter Hoogvliet, bedrijfsdirecteur van Vestia Scheveningen, is die wachttijd een uitzondering. Zijn ervaring leert dat woningen sneller beschikbaar komen. “We stellen maximaal vijftien woningen ter beschikking aan deze groep. We hebben zo’n 200 woningen in die buurt en daarvan komen er dertig per jaar vrij. Het is ook niet zo dat we mensen hiervoor eerder uit hun huis zetten. Als er een kleine woning vrijkomt, bellen we met Nevobo (Nederlandse Volleybalbond, EK) en als zij een kandidaat hebben, dan kan die in de woning. Anders gaat het gewoon de verhuur in”, aldus Hoogvliet. Vestia Scheveningen heeft tot nu toe twee telefoontjes en een brief ontvangen met klachten of de vraag om uitleg.

Volgens het contract tussen verhuurder Vestia, Nevobo en Den Haag Marketing moeten de huurders wel iets terugdoen voor hun woning. “Het is een combinatie van een beter imago voor Scheveningen als strand- en zeesport locatie en zorgen dat er meer wordt bewogen in de Kompasbuurt, letterlijk. Zo slaan we twee vliegen in een klap. De activiteiten worden nog ontwikkeld, maar het is de bedoeling dat deze groep huurders bijvoorbeeld sportclinics gaat geven. Dat is in het contract met de andere partijen geregeld. Als ze dat niet nakomen, stoppen we ermee”, aldus Hoogvliet.

Spaans benadrukt dat hij niks heeft tegen sponsoring van sporters en topsport in Den Haag, maar dat hij dat niet ten koste van de sociale woningvoorraad wil. “Jongeren die naar zo’n woning hebben gesolliciteerd zijn afgewezen, maar ik zie de urgentie voor de sporters boven deze jongeren. Hoogvliet: “Het zijn studenten met een laag inkomen, een grotere woning kunnen zij niet betalen”. Momenteel zijn drie woningen bezet door de sporters.

De PPS beslist volgende week of ze nogmaals vragen gaan stellen, of het college anderszins om nadere uitleg vragen.