GroenLinks heeft bij de Algemene Beschouwingen in de Haagse gemeenteraad een tegenbegroting ingediend samen met de Haagse Stadspartij, de Partij voor de Dieren en de Politieke Partij Scheveningen. Meer geld voor cultuur en minder bezuinigingen. Naast lof voor het initiatief kreeg deze begroting ook kritiek.

De oppositiepartijen wilden laten zien dat niet alles afgeschoven hoeft te worden op de crisis en  afgedaan moet worden met ‘we moeten nu eenmaal bezuinigen’. “Het is een kwestie van kiezen. Het mantra van het college is de crisis en we moeten nu eenmaal de broekriem aanhalen. Wij willen laten zien dat het binnen het financieel kader ook anders kan”, zegt GroenLinks-fractievoorzitter Heleen Weening. Daarnaast speelt mee dat zij vond dat in de vorige coalitieperiode, toen GroenLinks meebestuurde, de oppositie het de coalitie niet moeilijk maakte. “Wij willen met de tegenbegroting een stevig weerwoord neerzetten.

In de tegenbegroting worden de bezuinigingen op cultuur met de helft teruggebracht en gaat extra geld naar de strijd voor culturele hoofdstad 2018. Een greep uit de maatregelen: meer geld voor armoedebeleid, kinderopvangplaatsen en welzijn van mens en dier. De oppositiepartijen willen meer geld voor woningverbetering, afschaffen van citymarketing, minder ondersteuning voor burgemeester en wethouders en de afschaffing van de hondenbelasting. Het geld hiervoor komt onder meer uit vermindering van ondersteuning voor het college, het schrappen van nieuwe parkeerplaatsen, duurzame straatverlichting, het handhaven van de onroerendzaakbelasting en die later met laten lopen met de inflatie, het schrappen van het Olympisch Fonds en het verkleinen van de Algemene Reserve. De tegenbegroting houdt op basis van de halfjaarcijfers van Eneco ook rekening met een meevaller van € 2 miljoen aan dividend.

PvdA-raadslid Bas Sepers is positief over de tegenbegroting. “Ik vind het goed dat ze ermee gekomen zijn. We hebben wel vraagtekens bij de dekking en het college ook gevraagd naar het dividend van Eneco”. Sepers vindt dat de tegenbegroting interessante voorstellen bevat, maar wil geen voorbeelden noemen. “We zijn nu gebonden aan de coalitievoorstellen. De voorstellen uit de tegenbegroting zijn sympathiek, maar zonder geld blijft het bij sympathieke plannen. Als het dividend inderdaad hoger uitvalt, dan zouden wij dat in willen zetten in armoedebeleid. Daar liggen forse bezuinigingen van wethouder Henk Kool. Het zou mooi zijn als we daar iets vanaf konden doen, maar dat is wel als”.

VVD-fractievoorzitter Boudewijn Revis prijst het initiatief, maar hekelt de financiële onderbouwing. “De tegenbegroting bevat afgewogen keuzes en levert zo een goede bijdrage aan de discussie over de begroting. Dat wij andere keuzes maken, ligt voor de hand, maar ik maak me zorgen over de financiële degelijkheid. In de inleiding wordt gedaan alsof bezuinigingen niet nodig zijn. Daar worden grote woorden gebruikt. Bovendien rekent de tegenbegroting met een meevaller op de precariobelasting die niet klopt, want de genoemde €15 miljoen staat gewoon in de begroting”, aldus Revis. Hij vindt de positieve verwachtingen van Eneco nog geen reden om met meer dividend te rekenen en noemt het verkleinen van de Algemene Reserve gemakkelijk. “Daar is die niet voor, dat vind ik op de pof leven”. Hij vindt wel dat de tegenbegroting sympathieke voorstellen bevat. “Het afschaffen van de hondenbelasting, bijvoorbeeld stond ook in ons verkiezingsprogramma. Daar zijn we helemaal voor. Maar het is een pakket en het is niet netjes om daarin te shoppen”.

Daar hebben de oppositiepartijen rekening mee gehouden. “Wij gaan tijdens de behandeling eind oktober een reeks amendementen indienen met losse voorstellen en een financiële dekking”, zegt Heleen Weening. Zo wil zij het armoedefonds in stand houden en dekken met het schrappen van de verlaging op de onroerendzaakbelasting. Zij wijst verder alle bezwaren over de financiële onderbouwing van de hand. “Wij rekenen door op de halfjaarcijfers van Eneco die zelf aangeeft dat ze een slecht half jaar hadden. Daarmee hebben we een reeele inschatting gemaakt. Daarnaast is het in stand houden van de Algemene Reserve in tijden van crisis niet nodig. Het is juist bedoeld om te gebruiken in tijden van crisis”.