De algemeen directeur is volgens ouders van de Nutsschool Laan van Poot de oorzaak van de financiële problemen. Nog steeds komen onbetaalde rekeningen bovendrijven en faillissement hangt in de lucht. De Onderwijsinspectie onderzoekt de zaak. De ouders maken zich op voor de Algemene Ledenvergadering van volgende week.

De Algemene Ledenvergadering van de vereniging van Haagse Nutsscholen bestaat uit ouders en vormt het bevoegd gezag. Volgende week moeten zij beslissen of ze akkoord gaan met de maatregelen van het bestuur om de financiële onheilstijding te keren. Het belooft een chaotische vergadering te worden.

Bezorgde ouders van de Nutsschool Laan van Poot zijn in augustus met hun onderzoek begonnen naar de vereniging. “Wij wisten niet hoe slecht het ervoor stond. En nog steeds hebben we dat niet helemaal boven water, al vragen we sinds juni om een overzicht en het is nu november. De algemeen directeur weigert uitleg, terwijl we bij andere scholen in de omgeving wel direct inzicht krijgen over hoe het daar is geregeld. De begroting hier wordt al jaren met tonnen overschreden. Misschien hebben we als Algemene Ledenvergadering ook zitten slapen, maar we wisten het niet en dachten dat alles goed ging”, zegt een bezorgde ouder.

Tijdens een informatieavond met het bestuur en de ouders van Laan van Poot in augustus hoorden zij van de financiële problemen. Diezelfde avond huurde de algemeen directeur een kantoorruimte voor €1800,- per maand waar zij met twee secretaresses introk. “Onbegrijpelijk. Zij schafte ook nieuwe meubels aan, terwijl de oude nog helemaal goed waren. Bovendien was er in de scholen nog ruimte voor een kantoor en dat is haar ook aangeboden, maar dat wilde ze niet”, zegt een bezorgde ouder. “Nog elke week komt er een nieuw lijk uit de kast. Veel rekeningen zijn niet betaald. Uit een laatje van een bureau van de algemeen directeur kwam een lijst met crediteuren met een bedrag van vier ton. Een leverancier heeft zelfs nog een ton openstaan bij de scholen. Het is geen onwil, maar zij moeten ook leven. Het zou zomaar kunnen dat we door kopieerpapier of koffieautomaat failliet gaan”. Voor de verzekering moet een leverancier vaak eerst een faillissement van een instelling aanvragen om een achterstallige rekening betaald te krijgen.

De situatie zorgt volgens de bezorgde ouders voor onrust binnen het lerarenteam. Zij zijn niet zeker van hun baan met een dreigend faillissement. “Natuurlijk hebben we veel leraren. Daar hamert het bestuur nu op. Maar dat is niet voor niets, we zijn een bijzondere school en willen vakkrachten voor bijvoorbeeld handenarbeid en muziekles. Daar betalen we ook voor met de ouderbijdrage”.

De bezorgde ouders van de Laan van Poot houden deze week een informatiebijeenkomst waar ze de situatie rond de Haagse Nutsscholen toelichten. Deze bijeenkomst is bedoeld als voorbereiding op de ALV van volgende week. “Wij hebben de resultaten van ons onderzoek steeds doorgestuurd naar de medezeggenschapsraden, de directeuren en het bestuur, maar die hebben ze niet altijd doorgestuurd naar alle ouders. Er is dus bij de zeven scholen een verschil in kennisniveau en bij een deel van de ouders een informatieachterstand. De ouders van Morgenstond wisten van niets, totdat het contract van de directeur niet werd verlengd. Zij zijn nu vooral boos. Zij zien nu pas dat er geld weg is. Bij ons begon dat al in augustus”.

De ouders van de Laan van Poot willen dat de ALV kiest voor een financieel onderzoek, zodat alle feiten over de overschreden begrotingen van de afgelopen jaren boven tafel komen. Daar moeten ook adviezen in staan hoe de vereniging weer financieel gezond kan worden gemaakt. De ouders willen verder dat het hele bestuur plaats maakt voor een interim-bestuurder. Die moet maatregelen nemen die op de korte termijn nodig zijn om de scholen te behoeden voor faillissement en op basis van de resultaten van het voorgenomen onderzoek een plan van aanpak opstellen voor de lange termijn. Het huidige plan van aanpak van het bestuur deugt volgens de ouders niet. Het is volgens hen ‘oppervlakkig en weinig concreet’ en ‘een daadkrachtige aanpak die nu juist nodig is om de vereniging weer gezond te krijgen ontbreekt’.