Het heeft jaren geduurd, maar de Brede Buurtschool Toermalijn kan aan de Beeklaan blijven en de activiteiten uitbreiden. Het pand ondergaat de komende jaren een grondige verbouwing, de gemeente Den Haag en het schoolbestuur Stichting Lucas Onderwijs dragen bij en welzijnsorganisatie VOORwelzijn exploiteert een deel, net als kinderopvangorganisatie 2Samen.

Dat is de uitkomst van een droom van schooldirecteur Gerard Paardekooper. Deze uitte hij begin dit jaar aan onderwijswethouder Ingrid van Engelshoven (D66). Zij ging met hem naar het schoolbestuur en op 7 mei was er een grote bijeenkomst voor de buurt en organisaties. “Ik ben blij dat het gelukt is. De directeur wilde niet naar nieuwbouw toen het gebouw te groot werd, maar in het karakteristieke pand blijven. Daar zat een financieel gat en voor veel vierkante meters moesten partijen worden gevonden”. Die zijn er nu in 2Samen die de Buitenschoolse opvang gaat exploiteren en VOORwelzijn die de voorschool en het Kinderwerk exploiteren. Beide organisaties hebben al banden met de Brede Buurtschool. 2Samen zit nu vlak achter de Toermalijn en VOORwelzijn organiseert kinderactiviteiten op de woensdagmiddag in de school. De gymzaal achter het gebouw wordt afgebroken en daar komt een nieuwe voor terug die voldoet aan de eisen van deze tijd.

“Het team zit al twintig jaar te wachten op dit moment”, zegt schooldirecteur Paardekooper. ‘Mijn droom was om in dit gebouw veel dingen samen te laten komen, wij willen de buurt binnen en er samen ook voor zorgen dat de Beeklaan weer een mooie straat wordt en niet zoals nu het litteken van de buurt is. Er zijn al mooie initiatieven en daar werken wij graag aan mee”.  Van Engelshoven zegt dat de droom van Paardekooper past in haar beeld van een Brede Buurtschool. Mensen en organisaties bij elkaar brengen en meteen kunnen handelen, bijvoorbeeld hulp bij het signaleren en aanpakken van taalachterstand op de voorschool. “Naschoolse opvang, welzijn en sport en een band met de buurt zijn goed voor een kind. Het budget van €18 miljoen voor multifunctioneel gebruik van scholen is al bijna vergeven, er is dus behoefte aan. Daar word ik vrolijk van, nog vrolijker ben ik als ik ’s avonds door de stad rij en in schoolgebouwen nog licht zie. Dat er volwassenen les krijgen, bijvoorbeeld. Ik hoop dat er meer schooldirecteuren komen met zo’n droom”. Zij complimenteerde ook het schoolbestuur die ondanks het beperkt aantal middelen en ‘een niet heel efficiënt’ schoolgebouw toch de nek heeft durven uitsteken en met een investering van €400.000 voor renovatie kiest in plaats van nieuwbouw. De gemeente draagt zo’n  €4 miljoen bij uit het onderwijshuisvestingsbudget.

Investeren in onderwijs

Van Engelshoven maakte ook bekend dat zij de €72 miljoen voor onderwijsbeleid gaat verdelen in twee bedragen. Schoolbesturen, welzijnsinstellingen en onderwijsondersteunende organisaties konden dit jaar plannen indienen voor de eerste €42 miljoen. In de loop van 2013 volgt een tweede subsidieronde. Jaarlijks gaat er van dit geld €13 miljoen naar voor- en vroegschoolse educatie. “Dat vind ik erg belangrijk. Ook dat daar goedgeschoolde leiders zijn, want anders moet je later de taalachterstanden weer gaan bijscholen. De rest van het geld gaat naar bijvoorbeeld brede buurtscholen, zomerscholen, aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt  en volwasseneneducatie.