De gemeente Den Haag heeft vorig jaar €50 miljoen minder uitgegeven dan was begroot. Een groot deel van dit geld is al vergeven aan de aanpak van de gevolgen van de economische crisis. Een ander deel is bestemd voor de kosten van de Afghanistanconferentie, waarvan de exacte kosten nog niet bekend zijn.

Dat zei wethouder Marieke Bolle (PvdA, Cultuur en Financiën) bij de presentatie van de jaarrekening over 2008. De gemeentelijke accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven aan alle organisatie onderdelen. Dat is voor het eerst in jaren, omdat het financieel beheer van de gemeente als geheel wel op orde was, maar de Dienst Stedelijke Ontwikkeling sinds 2005 geen goedkeurende verklaring had gekregen. “Daar is enorm hard aan gewerkt en dat blijven we doen. Ik ben als wethouder verantwoordelijkheid voor de doelmatigheid en rechtmatigheid van het uitgeven van het geld en dat is een doel om na te streven”.

Een ander unicum was volgens Bolle dat afgelopen jaar het geld voor het armoedebeleid voor het eerst helemaal is uitgeput. Wel is het in 2008 gelukt om meer mensen aan het werk te krijgen. “De kaartenbakken zijn leeg, we moeten nu proberen ze dit jaar niet weer vol te laten lopen”, aldus Bolle. Bij de voorjaarsnota zal zij een overzicht geven van de stand van zaken. Zij kon nog niet zeggen of het armoedebeleid komend jaar meer geld vergt. “Wel kan ik zeggen dat het een jaar wordt van zwaar begroten en onderhandelen. In 2010 zijn de verkiezingen en een volgend college heeft ruimte in de begroting nodig voor de eigen wensen”.