De gemeente Den Haag onderzoekt of het mogelijk is een parkeergarage onder de gracht bij de Veenkade aan te leggen. Dat blijkt uit de eerste voortgangsrapportage over het Verkeerscirculatieplan.

Het plan zorgde voor enige verwondering in de raadscommissie van Verkeer, Milieu en Leefomgeving. Maar volgens wethouder Peter Smit (Verkeer) wordt het een project waar iedereen van gaat opkijken.
“We moeten de zaak aanpakken en het goedkoopste is een onderwatergarage. We vragen nog wel een second opinion”, zei de wethouder tijdens de commissievergadering over de voortgangsrapportage. Rond de Noordwal en Veenkade zijn nieuwe parkeerplaatsen nodig, omdat de Noordwal weer helemaal gracht wordt. Dat betekent dat de overkluizing gaat verdwijnen en daarmee ook de parkeerplaatsen die nu op het overdekte stuk gracht zijn. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het geen goed plan. “Stop het geld liever in transferia. Er komt namelijk ook al een parkeergarage in de Zeestraat”, hield hij de wethouder voor. Die reageerde dat er een voorstel voor het gebruik van de parkeergarage komt waar zelfs Wijsmuller van gaat opkijken. “De raad gaat erover, maar er komt een goed uitgebalanceerd pakket maatregelen rond de parkeergarage. Er zijn veel creatieve ideeën voor en ik heb persoonlijk ook nog wat ideeën”, hield Smit hem voor. De tegenwerping van Wijsmuller dat zoiets miljoenen gaat kosten, ontkende Smit niet. “Het kan leuk worden”, hield hij de commissieleden voor.
Smit beloofde elk jaar met een voortgangsrapportage over het Verkeerscirculatieplan te komen. Verder komt binnenkort nog een rapportage over dynamisch verkeersmanagement, maatregelen om het verkeer door de stad beter door te laten stromen, afhankelijk van de drukte op dat moment. Smit waarschuwde wel dat de projecten risico’s met zich meebrengen, omdat sommige partijen al hebben aangekondigd tegen elk deelbesluit bezwaar te maken. Tegen het raadsbesluit van het hele VCP zijn al acht bezwaarschriften ingediend door bewoners en bewonersverenigingen uit de laan Copes van Cattenburch en de Groot Hertoginnelaan en omgeving. Deze bezwaren zijn in september niet ontvankelijk verklaard door de gemeenteraad. Daarop zijn bij de rechtbank drie beroepschriften ingediend. Die zaken lopen nog.