Een meerderheid in de Rijswijkse raad is tegen de terugkeer van pontje Keereweer. In een volle raadszaal steunde de coalitie van Gemeentebelangen Rijswijk, VVD, PvdA en CDA het college dat in de vaart nemen te duur was. Het college had gesteld dat er anders veel veiligheidsmaatregelen moesten komen en de raad voor financiële dekking moest zorgen van ongeveer € 124.000,- per jaar.

Het college van burgemeester en wethouders was tegen het hervatten van de veerdienst, maar liet de keuze aan de raad. De gemeente heeft de veiligheidsrisico’s van het varen met het pontje Keereweer in kaart gebracht. Daarnaast zijn beheersmaatregelen opgesteld om de veiligheid te waarborgen. Het opstellen van een zogenoemde veiligheidsinventarisatie werd aanbevolen door de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV), die onderzoek heeft gedaan naar aanleiding van de aanvaring op 31 januari tussen het pontje en een motorvrachtschip op het Rijn-Schiekanaal.

Uit het onderzoek naar de veiligheidsrisico’s blijkt dat de veerdienst alleen kan worden hervat met de nodige (technische en organisatorische) aanpassingen aan het pontje en met veiligheidsmaatregelen om de risico’s te beperken.

Volgens de Vrienden van de Rijswijkse Pont heeft het ongeval op 31 januari  het college een argument gegeven om eerder met het pontje te stoppen. Verantwoordelijk wethouder Dick Jense legt de  verantwoordelijkheid volgens de vrienden nu weer bij de raad en verschuilt zich achter veiligheidsmaatregelen.

Begroting

Deze maatregelen kosten volgens het college eenmalig een bedrag van € 48.500,- Om de pont jaarlijks te kunnen exploiteren moet structureel € 124.000,-(prijspeil 2012) beschikbaar komen. In de  huidige begroting is geen rekening is gehouden met het hervatten van de veerdienst. Voor de 130 gebruikers zijn dat volgens het college te veel kosten, zeker in deze tijd van bezuinigingen.  Het aantal gebruikers neemt bovendien medio volgend jaar af als de nieuwe fietsbrug over het Rijn-Schiekanaal ter hoogte van de Rijswijkse haven. De huidige gebruikers moeten anderhalve kilometer verder fietsen zonder het pontje, of ze kunnen met de bus.

Argumenten

Coalitiepartij PvdA ziet liever het pontje blijven, maar vindt de kosten te hoog en ziet ook dat de gemeente moet bezuinigen. Onafhankelijk Rijswijk vindt dat er een goed alternatief is met de Vlietbrug en VVD en CDA vinden de pont te duur voor het aantal gebruikers. De voltallige oppositie ziet het pontje het liefst blijven. Volgens Henny van der Horst van Onafhankelijk Rijswijk is het pontje al tachtig jaar in de vaart en hoort het tot het cultureel erfgoed van Rijswijk. Wethouder Jense beaamde dat het pontje al zo oud was, maar dat toen de fietsen nog houten wielen hadden en het schoeisel nog niet de kwaliteit had van nu. Hij vond het juist vreemd dat er in al die jaren nooit veiligheidseisen waren gesteld. GroenLinks-raadslid Marloes Borsboom had begrepen dat de overeenkomst met de exploitant tot 2014 was gesloten. Volgens Jense klopt dat niet. De overeenkomst gold voor 2012 met een optie tot 2014. Doordat na het ongeluk in januari het pontje uit de vaart is genomen in afwachting van de onderzoeken, voer het pontje maar een maand. De meerderheid van de raad, 17 stemmen tegen 10, houdt het pontje nu uit de vaart. Volgens Van der Horst komt het pontje weer terug rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2014: “Het gaat mee in verkiezingen met GroenLinks, D66, SP en Gemeentebelangen, het pontje komt terug”.