Wethouder Rabin Baldewsingh (PvdA, leefbaarheid) heeft tijdens de raadsvergadering druk uitgeoefend op de PvdA om tegen een motie van onder meer de Haagse Stadspartij te stemmen. Volgens PvdA-raadslid Willem Minderhout kan de wethouder wel een cursus soepel omgaan met moties gebruiken.

De motie vroeg de wethouder om de stadsecoloog een grotere rol te geven bij onder meer het verder uitwerken van de structuurvisie, over hoe Den Haag eruit moet komen te zien. De motie was ingediend door de Haagse Stadspartij en meeondertekend door D66, ChristenUnie-SGP, SP, CDA en coalitiepartij GroenLinks. De wethouder had eerder al toegezegd dat er een stadsecoloog zou komen. “Ja er komt een stadsecoloog. Ik zie ook het voordeel van zo’n stadsecoloog. Vandaar dat ik die wil zetten in het hart van stadsbeheer, bij de afdeling stedelijke structuur. Dat is een herkenbare functie en een scharnierfunctie tussen de diensten. Binnen drie maanden wil ik met een voorstel komen, dus dat maakt de motie overbodig.” Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij zag het probleem niet. Baldewsingh zei dat hij de ruimte wil hebben om binnen drie maanden met een eigen voorstel over de stadsecoloog komen. Een deel van de PvdA was het niet met hem eens en wilde voor de motie stemmen. De wethouder wilde dat niet, omdat hij naar eigen zeggen niet nu al teugels om wil hebben bij dit onderwerp en uiteindelijk stemde de PvdA tegen de motie. De VVD was ook tegen en daarmee haalde de motie geen meerderheid. Minderhout verzuchtte dat de wethouder wel een cursus soepel omgaan met moties kon gebruiken.

Wijsmuller was op zijn beurt zo boos over politiek spel van de PvdA, dat hij even de raadszaal verliet tijdens de raadsvergadering. Daardoor miste hij zijn spreektijd bij het bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp. Volgens de nieuwe opzet om korter te vergaderen moeten raadsleden die iets willen zeggen zich vooraf melden. Dat had Wijsmuller keurig gedaan en hij stond op de sprekerslijst. “Het deel in de motie waar we een nadere rapportage vragen over de positie van de stadsecoloog ten opzichte van de structuurvisie, daar is hij bang voor. Het is een gemiste kans”, brieste Wijsmuller. Hij kreeg dus na de raadsvergadering de steun van PvdA’er Minderhout die wel tegen de motie had gestemd.

Zowel de Nota over Ecologische Verbindingszones, waarbij de motie over de stadsecoloog werd ingediend en weggestemd, als het bestemmingsplan Ypenburg-Nootdorp, werden uiteindelijk door de raad aangenomen.