De PVV steunde vorige week tijdens de vergadering van de Haagse gemeenteraad als enige een motie van afkeuring tegen burgemeester Jozias van Aartsen. Alle andere partijen stonden pal achter de burgemeester en zijn handelen in een zaak tegen een weggepest homostel.

Van Aartsen eiste aan het begin van zijn antwoord op vragen van de PVV excuses van PVV- raadslid Paul ter Linden die in diverse media had gesteld dat de politie niets deed om het stel te helpen. Fractievoorzitter Machiel de Graaf vond excuses niet nodig. Van Aartsen verspreidde daarop een feitenoverzicht. Daaruit bleek dat het stel niet vanwege de pesterijen is opgestapt, maar vanwege een ruzie met de bovenburen die begon in 2007.

Feiten

Uit het overzicht blijkt ook dat wijkagente Patricia Malleé sinds de eerste melding van rot fruit tegen het raam op 22 augustus 2011 direct contact zocht met het stel. Omdat een van hen moest werken, kon zij pas twee dagen later terecht voor een gesprek. Zij is regelmatig op het plein gaan kijken en belde dan met de mannen of ze een van de jongens om haar heen zagen. Omdat de mannen ook dachten dat de daders in hetzelfde wooncomplex zaten, is de agente met school gaan praten wie van de leerlingen daar woonden. Zij ging in gesprek met de ouders, die betrokkenheid van hun zoon ontkenden. De agente belde om de dag met het stel en hoorde al vrij snel dat ze gingen verhuizen vanwege de bovenburen. “Het stel bedankte me voor de goede zorgen voor mijn vakantie. En toen ik terugkwam was ik verbaasd over de commotie in deze zaak”.

Tijdens het debat in de raad ergerde de PVV zich aan het feit dat Van Aartsen het nieuwe wooncomplex van het stel had genoemd in een memo dat bij diverse media, onder meer Pownews. Volgens Van Aartsen heeft hij de privacy van het stel niet geschonden, omdat het een groot wooncomplex betreft.

Wilders

In Pownews was te zien hoe een deel van de Haagse PVV-fractie en oud- raadslid en PVV-leider Geert Wilders het stel een hart onder de riem staken. Door zijn aanwezigheid lijkt het alsof deze kwestie de zoveelste zet is in zijn kruistocht tegen Van Aartsen, de man die hem in 2004 uit de VVD- fractie zette, omdat Wilders de partijlijn niet volgde over toetreding van Turkije tot de Europese Unie. Sindsdien zijn er al enkele speldenprikken geweest, zoals het uitbrengen van de film Fitna op de dag van de beëdiging van Van Aartsen tot burgemeester, deelname van de PVV aan de raadsverkiezingen in Den Haag en Wilders die zelf zitting nam in de raad, ondanks eerdere uitspraken dat hij dat niet zou doen.

Met de roep om het aftreden van Van Aartsen is de tegenstelling PVV versus rest van de raad groter dan ooit. Van Aartsen heeft zijn ambtsketen niet afgelegd, zoals de PVV vroeg, maar stond pal achter zijn politiemensen. Hij verwierf daarmee loftuitingen van links tot rechts in de raad die op zijn beurt, op de PVV na, pal achter zijn voorzitter ging staan.