De Haagse gemeenteraad heeft ingestemd met de verhoging van de subsidie van wonen boven winkels van €20.000 naar €40.000. Na aanvankelijke scepsis, kreeg wethouder Frits Huffnagel (VVD, Citymarketing, ICT en Binnenstad) nu de steun van een ruime meerderheid.

Huffnagel wilde een hogere subsidie om de eigenaren van de winkels te verleiden mee te doen, zodat de etages boven de winkels weer worden bewoond. Aan een mislukte proef in de Spuistraat en Vlamingstraat heeft Huffnagel €650.000 euro overgehouden. Hij heeft aanwijzingen dat het hogere bedrag de eigenaren wel kan verleiden om mee te doen. De SP diende nog wel een motie in uit angst voor verkwisting van gemeenschapsgeld. Omdat de meeste panden in handen zijn van beleggers en grote winkelketens, wil de partij dat een deel van de subsidie wordt teruggevorderd als het pand binnen vijf jaar van eigenaar verandert. Op verzoek van de wethouder werd daar een jaar van gemaakt. Alleen de Haagse Stadspartij steunde de motie niet, die vond dat zo’n speculatiebeding voor minstens vijf jaar moet gelden.

Volgens Huffnagel moeten de eigenaren er wel snel bij zijn, omdat het beschikbare geld beperkt is tot het potje dat is overgebleven uit de mislukte proef. Hij hoopt nog voor de zomer de eerste resultaten te kunnen melden van de opgehoogde subsidie.