Marktkooplieden namen vorige week even de raadszaal over. Zij waren uitgenodigd door de gemeenteraad om hun kant van het verhaal te vertellen over de vernieuwingsplannen voor de Haagse Markt van wethouder Henk Kool (PvdA, Sociale Zaken, Werkgelegenheid en Economie).

De raadscommissies SWEI (Sociale Zaken, Werkgelegenheid, Economie en Internationale Zaken) en SRO (Commissie Stedelijke ontwikkeling en Ruimtelijke ordening) hielden een werkbespreking zelf om te horen wat de marktkooplui van de plannen vinden en om hen vragen te kunnen stellen over de gevolgen van de plannen.

Uit de werkbespreking blijkt dat de plannen van Kool niet populair zijn bij de kooplui. Wel vinden zij dat er iets moet gebeuren, maar het opnieuw aanleggen van de stroomvoorziening, bijvoorbeeld, vinden zij onzin, omdat die in 1988 is vernieuwd en verder goed is. “Kool wil alles vernieuwen, dat is kapitaalvernietiging. De gemeente heeft toen wel nagelaten de poeliershuisjes meteen weg te zetten”, aldus één van de aanwezigen. Het kramenbedrijf P. Post zegt dat in drie dagen 21 kramen kunnen worden vervangen, inclusief de bestrating, zonder dat de markt een dag dicht hoeft. De hele markt kan hij in drie weken omzetten.

Post heeft ervaring met de markt en de specifieke problemen, zoals het maken van afspraken met de HTM om de stroom af te sluiten als kramen voor de markt over de trambaan worden getild. Anders kunnen gevaarlijke situaties ontstaan. Alle aanwezige marktkooplieden hekelden het beleid van de gemeente en de onzekerheid waar zij al jaren in zitten rond de opknapbeurt van de Haagse Markt.

Joris Wijsmuller verzuchtte na het horen van de kooplieden dat hij zin heeft de discussie met Kool aan te gaan. Na applaus van de publieke tribune voegt hij daaraan toe dat hij niet de enige is in de raad. Raadsbreed waren kritische vragen te horen over de mogelijke gevolgen van het beleid van Kool. Binnenkort bespreekt de raad de plannen met wethouder Kool.