Wethouder Peter Smit (Verkeer) krijgt van de raad alle steun voor zijn maatregelen voor het omvormen van de afdeling Parkeercontrole van dienst Stadsbeheer. Veel raadsleden waren net als de wethouder geschokt door de omvang van de problemen bij de dienst. Zij willen voorkomen dat iets vergelijkbaars ook elders kan voorkomen.

Smit kwam met de maatregelen na een rapport van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING). Die stelde vast dat er daadwerkelijk is gehandeld in Invalide Parkeerkaarten, zoals begin vorig jaar werd vermoed. Daarnaast is ook de handel in elektronica en luxe artikelen bewezen. Drugshandel is wel onderzocht, maar niet aangetoond.

Van de 150 personeelsleden op de afdeling, hebben 21 ambtenaren een schriftelijke waarschuwing gehad. Drie controleurs zijn ontslagen en hebben respectievelijk in de cel gezeten, een schikking getroffen en ontslagen van vervolging. Volgens Smit zijn daarmee de grootste daders bestraft, maar er loopt nog een politieonderzoek. Verder zijn drie berispingen uitgedeeld aan een ploegchef, een assistent ploegchef en een parkeercontroleur. Veel raadsleden vonden de straffen te mager, maar volgens de wethouder kan hij volgens het ambtenarenrecht niet meer doen als er geen bewijs is. VVD-raadslid wil dat het college daarover landelijk aan de bel trekt en kreeg die toezegging.

Maatregelen die Smit wil nemen: aanscherping van de controle in de ochtend- en avonddiensten, een ochtendappèl, coachingtrajecten, kleinere regelmatig wisselende ploegen en de werkplek wordt aangepakt. “Als de mensen elkaar zien, kan dat een preventieve werking hebben”, aldus de wethouder.

De raad wil nog wel van het college weten hoe verder in de gemeente wordt omgegaan met integriteit. Daarover komt nog voor de zomer een nota.