De herinrichting van Scheveningen is een heikel politiek onderwerp. Na een marathonzitting van acht uur in de eerste ronde, begon het tweede overleg over de uitgangspunten voor de herinrichting van Scheveningen met ongeveer twintig insprekers. Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen) kreeg van de insprekers forse kritiek op zijn plannen. Het tweede overleg moest na ruim vier uur worden afgebroken en gaat vanavond verder.

Norder wil onder meer hoge woontorens neerzetten, de parkeerplaatsen bij het Zwarte pad weghalen en daar woningen met onderbouwde parkeergelegenheid aanleggen, de derde haven deels dempen en mogelijk een vierde haven aanleggen met een cruiseterminal. Voor de bekostiging daarvan moeten honderden woningen extra worden gebouwd in het havengebied en mogelijk buitendijks.

Het college houdt stug vast aan standpunten die geen steun hebben van de bevolking. Zo begon raadslid Arina van der Zwan de uitgangspuntennota Scheveningen- Haven die in de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Ruimtelijke Ordening werd besproken. Zij vindt dat er geen goede onderbouwing is en geen goed onderzoek. Zij vindt het onbegrijpelijk naïef van het college dat zij denken dat het de aantrekkingskracht van de badplaats kan verbeteren. Volgens Tijmen Colijn van de SP hoefde het gisteren geen marathonzitting te worden: “De kaarten zijn geschud en de stellingen zijn ingenomen”. Joris Wijsmuller van de Haagse Stadspartij vindt het niet logisch dat het plan voor Scheveningen nu komt, terwijl de bevolking van Den Haag daalt en de zeespiegel stijgt. Hij is tegen de vierde haven. Wim Pijl van de ChristenUnie/SGP ziet het liefst het hele plan verdwijnen, maar volgens Norder kunnen de veiligheid en de vissers niet langer wachten op de herinrichting.

Triest

CDA-fractievoorzitter Michel Santbergen noemde het triest dat de inwoners van Scheveningen het gevoel hebben dat ze niet mee mogen doen. Ook de strandtenthouders voelen zich gepasseerd en willen weten waar ze aan toe zijn. Een groot deel was naar de raadszaal gekomen. Volgens Norder volgt nog samenspraak. Met de strandtenthouders is volgens de wethouder ook regelmatig contact. Zij worden door de gemeente maandelijks bijgepraat en eens per half jaar komt de wethouder zelf. “Zij zullen nog een periode zitten met onzekerheden als locatie, verlening van contracten en hoe die contracten zijn opgesteld”, hield de wethouder de commissie voor. Eerst moet de besluitvorming verder zijn.

De hele raad had nog vragen over het verkeer, maar volgens Norder werkt zijn collega Peter Smit (Verkeer) nog aan een plan daarvoor. Vier varianten zal hij bespreken met bewoners, ondernemers en de raad. Ook kwam veel kritiek op de vierde haven en het nut daarvan. Coalitiepartij PvdA stelt het college voor een analyse te maken van de maatschappelijke kosten en baten. Het lijkt er op dat ondanks felle kritiek van oppositiepartijen de coalitiepartijen PvdA, VVD en GroenLinks de uitgangspunten wel steunen. Vanavond gaat het overleg verder en op 14 februari bespreekt de hele raad de uitgangspunten