De Haagse oppositiepartijen onder leiding van GroenLinks hebben geprobeerd het wegbezuinigen van het ouderenfonds en het gehandicaptenfonds tegen te gaan. Dat is niet gelukt, de coalitiepartijen stemden tegen het amendement.

Rietveld vindt het afschaffen van de fondsen merkwaardig. Bij de invoering van de Wet werk en bijstand was juist besloten de fondsen te behouden. Bovendien stond de maatregel niet in het collegeakkoord en in vorige regeerperiode was juist een stijging in gebruik merkbaar. Rietveld wilde met zijn amendement een laatste poging doen de fondsen overeind te houden. Hij kreeg op de Partij voor de Eenheid en de Politieke Partij Scheveningen, alle oppositiepartijen mee.

De coalitiepartijen hielden de rijen gesloten, waarmee het amendement geen meerderheid haalde. Rietveld deed tevergeefs een oproep aan CDA en PvdA om mee te stemmen. Abderrahim Kajouane van de PvdA vond het niet het moment om nu iets te veranderen, ook al zijn harde maatregelen nodig vanwege het wegvallen van rijksgeld door de economische crisis. Volgens hem zijn er nog voorzieningen om ouderen en gehandicapten te helpen. “Als er nieuwe bezuinigingen van het rijk komen voor chronisch zieken, gehandicapten en ouderen dan ontstaat er een nieuwe situatie en is het urgent om ons te beraden op het opnieuw instellen van de fondsen. Nu is het nog niet urgent, het is zorgwekkend. Het siert alle fracties om een fatsoenlijk sociaal beleid in stand te houden”.

CDA-raadslid Mitra Rambaran zei dat oppositie en coalitie het erover eens zijn dat bezuinigingen pijn doen. Zij noemde het amendement een doekje voor het bloeden, omdat er geen alternatieven voor de bezuiniging mogelijk zijn en het voorstel maar één jaar financieel is gedekt. Haar D66-collega Martijn Bordewijk wees erop dat deze collegeperiode minder geld te verdelen is en dat dat ingezet moet worden waar het het hardste nodig is. “Kwetsbare groepen ondersteunen is een taak van ons allemaal en niet alleen van de gemeente”, aldus Bordewijk. “Als mensen echt in nood komen, zijn en blijven er genoeg middelen om ze te helpen”. Hij vroeg de wethouder snel met een overzicht te komen van de gevolgen van de rijksbezuinigingen voor Den Haag op het armoedebeleid.

Volgens wethouder Henk Kool (PvdA, sociale zaken) is er tussen € 45 en 50 miljoen ter beschikking om mensen aan de onderkant van de samenleving te helpen. Bij de bezuinigingen heeft hij steeds gekeken of er een alternatieve voorziening is. Wat hem betreft is daarmee het sociaal vangnet in tact.  Hij zal zoi snel mogelijk met plaatjes komen over de gevolgen van het rijksbeleid.