Wethouder Marnix Norder (PvdA, Stadsontwikkeling) heeft het initiatief genomen voor overleg tussen Woonzorg Nederland, de gemeente en het humanistisch centrum voor wonen, zorg en welzijn CoornhertCentrum. Aanleiding is het schrappen van het bestaande nieuwbouwplan voor het centrum en een zorgboulevard.

Aan het Erasmusplein zou een complex verrijzen met 120 appartementen, 40 zorgappartementen, groepswoningen , een zorghotel en een zorgboulevard voor zorg- en welzijnsvoorzieningen, zoals apotheek, huisarts, tandarts, fysiotherapeut en servicepunt voor ouderen. De eigenaar zette abrupt een streep door de plannen vanwege de economische crisis en veranderende wetgeving die financiering onzeker maakt, stelt Danielle Schemkes van gebouweigenaar Woonzorg Nederland. “We willen wel verder met nieuwbouw en hebben een voorstel gedaan met minder appartementen.”

Het CoornhertCentrum is overvallen door het besluit. “Alle seinen stonden op groen na een lang en complex proces en dan dit”, zegt Joost Happel, bestuurder van koepelorganisatie Humanitas Woonzorgplus in Den Haag. Hij neemt het voorstel van Woonzorg Nederland niet serieus: “Dat betekent dat we weer een traditioneel bejaardentehuis Het Suffertje gaan bouwen. Dat is geen alternatief”. De nieuwbouw zou op 1 juli 2011 beginnen en daarom hanteerde het CoornhertCentrum al een jaar een inhuizingsstop. “De helft van de cliënten kan mee naar de nieuwbouw en vervangende huisvesting was geregeld”, zegt Happel. De inhuizingsstop is nu opgeheven en de maaltijdservice voor oudere wijkbewoners is hervat. Happel is ervan overtuigd dat de nieuwbouw er alsnog komt, eventueel zonder Woonzorg Nederland. “Als het al tijden zo moeizaam verloopt en in de allerlaatste seconde van de tweede verlenging dit besluit is genomen, kun je je afvragen of het nog wel de juiste partner is”.

Onacceptabel

Norder ontbood direct de top van Woonzorg Nederland toen hij het nieuws hoorde. “Ik heb aangegeven dat ik dit onacceptabel vind. Bij het Erasmusplein is het een van de eerste woonzorgcentra in Nederland. Het CoornhertCentrum is daar een wezenlijk onderdeel van. Dat biedt zorg volgens het humanitasconcept, alleen wat nodig is, zodat ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven”. Volgens Norder was ook alles geregeld met exploitanten, bewoners en de bouwvergunning. “De nieuwbouw van ouderenwoningen is daar hard nodig en een belangrijke schakel in de hele ontwikkeling van Zuid-West. Het is ontzettend balen als dit niet doorgaat. Misschien moet het iets soberder, maar ik zie de voorstellen wel tegemoet”.

Norder geeft de partijen tot half september om eruit te komen. Hij denkt nog niet aan het afketsen van Woonzorg. “We moeten oppassen dat we niet weer opnieuw moeten beginnen. Het is een goede partij die moet laten zien dat het de goede naam eer aan doet. Helaas kan ik geen bekeuring geven als het misgaat,maar ik wil een uiterste poging doen”. Het overleg tussen de partijen is gaande.

De PvdA heeft raadsvragen gesteld over de kwestie.