Minister Eberhard van der Laan (PvdA, Wonen, Wijken en Integratie) heeft een subsidie toegekend aan de gemeente Den Haag voor de bouw van 507 woningen. De subsidie is onderdeel van een regeling om woningbouwprojecten te helpen die door de crisis zijn stilgevallen.

Den Haag heeft hiervoor een lijst ingediend van 19 projecten. Hiervan zijn er volgens een woordvoerder van de gemeente zes of zeven gehonoreerd. De vier grote steden hebben naar rato het meeste gekregen, namelijk in totaal € 17 miljoen. Dit geld is bedoeld voor de bouw van 2557 woningen in de vier grootste steden. Omgerekend krijgt Den Haag daarvan dan zo’n € 3,37 miljoen krijgen. Het geld is bedoeld voor woningbouwproducten die niet van de grond komen door de economische crisis. Dat zijn zowel projecten voor koop- als huurwoningen.

Van der Laan gaat nog twee keer subsidie verstrekken aan stilgevallen woningbouwprojecten in heel Nederland. De eerstvolgende uitkering volgt in het najaar. De gemeente Den Haag zal ook dan weer met een lijst stilgevallen projecten komen, daarbij is het volgens de woordvoerder goed denkbaar dat de niet-gehonoreerde projecten weer op de lijst komen, mogelijk aangevuld met nieuwe.