Het beoogde kabinet van VVD en CDA handhaaft de status van Den Haag als Internationale stad van vrede en recht. Daarnaast komt er voor de Hofstad een verplichte aanbesteding van openbaar vervoer.

In het regeerakkoord staat dat het kabinet Den Haag gaat bevorderen als vestigingsplaats voor internationale instellingen, mede gelet op het economisch belang. Het beoogd kabinet zal in totaal 18 miljard euro gaan bezuinigen. Het beoogd kabinet wil naast vier ministers minder ook minder ambtenaren, burgemeesters, wethouders, raadsleden, waterschapsbestuurders en provinciale bestuurders en een kleinere Staten-Generaal. De Tweede Kamer zou van 150 naar 100 leden moeten gaan, de Eerste Kamer van 75 naar 50. De waterschapsverkiezingen verdwijnen, de gemeenteraden gaan de besturen kiezen.

De aanbestedingsplicht voor het openbaar vervoer is nog niet zo lang geleden afgeschaft. Het kabinet Rutte-Verhagen wil die weer invoeren voor de drie grootste steden, Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. De kwaliteit en goede en actuele reisinformatie vormen wezenlijke onderdelen van de aanbestedingseisen.

Cultuur
Zoals al bekend snijdt het kabinet Rutte-Verhagen fors in de cultuursubsidies: € 200 miljoen, gefaseerd ingevoerd van 50 miljoen in 2011 tot 200 miljoen in 2015 en daarna. De bezuinigingen treffen vooral musea, toneelgezelschappen en orkesten. Zij verliezen ongeveer 40 procent van hun jaarlijkse subsidie. Het schenken van geld aan culturele instellingen wordt met een ‘Geefwet’ aantrekkelijker gemaakt. De btw op kaartjes bij podiumkunsten en op de handel in kunst en verzamelvoorwerpen stijgt van 6 naar 19 procent. De cultuurkaart voor jongeren gaat verdwijnen.

Zorg
De coalitie wil € 2,2 miljard bezuinigen op de zorgtoeslag. De marktwerking in de ziekenhuizen gaat verder en behandeling van ingewikkelde ziekten wordt beperkt tot  een aantal ziekenhuizen. Het collectief verzekerde pakket wordt ingeperkt met 1,2 miljard euro. De vergoeding van verzekeraars verdwijnt voor behandeling van aandoeningen die niet ernstig, maar wel ongemakkelijk zijn. De eerste IVF-behandeling blijft vergoed. Het bezoek aan de psycholoog van acht naar vijf keer en bezoekers aan een psychiater moeten een eigen bijdrage gaan betalen. Het eigen risico gaat in 2011 van €165 naar €205.

Er komt een algemeen verbod op gelaatsbedekkende kleding en een verbod op hoofddoekjes voor politie, rechters en aanklagers. Als iemand door gedrag of kleding de kans op een baan verkleint, verdwijnt het recht op bijstand, of wordt de uitkering gekort. De AOW-leeftijd gaat naar 66 jaar, de hypotheekrenteaftrek blijft, de kilometerheffing komt er niet en op onderwijs wordt niet bezuinigd, al moeten studenten in het hoger onderwijs meer betalen voor een master en als zij langer willen studeren. Het kabinet wil wel dat scholen roosters zonder tussenuren maken tegen schooluitval.